ro
 
Miercuri, 29. Noiembrie 2023.

Anunț de participare: Proiecte de tineret 2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a, Anul 190 (XXI), nr. 35, pg. 3-4.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul tineret.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul tineret pe anul 2022 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: 100.000 lei din bugetul local, aprobat prin H.C.L. nr. 7/2022.
  3. Durata proiectelor: anul 2022.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 25.03.2022, ora 15:00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna.
  6. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 28.03.2022, ora 09:00, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
  7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare, în perioada 01.04.2022 - 11.04.2022

Documentaţia selecţiei ofertelor din domeniul tineret pe anul 2022 poate fi procurată de la biroul pentru Tineret al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8:00-16:00, precum şi de pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro. Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267-313 323 sau prin e-mail la adresele zsolt.balogh@sepsi.ro, palma.beno@sepsi.ro.

HOTĂRÂREA NR. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”

HOTĂRÂREA NR. 160/2014

HOTĂRÂREA NR. 59/2015

HOTĂRÂREA NR. 71/2017

HOTĂRÂREA NR. 71/2018

Regulament

Formular de înscriere

Opisul documentelor

Documente necesare

REZULTATE 2022

Contestațiile se pot depune până la data de 13 aprilie 2022, în Biroul pentru Tineret (str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 5).