ro
 
Luni, 25. Septembrie 2023.

Anunț de participare: Proiecte de tineret 2021

Anunţ de participare 

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a, Anul 189 (XXII), nr. 158, pg. 3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul tineret.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul tineret pe anul 2021 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: 50.000 leidin bugetul local, aprobat prin H.C.L. nr. 241/2021.
  3. Durata proiectelor: anul 2021.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 20.09.2021, ora 16:00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna.
  6. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 21.09.2021, ora 09:00, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
  7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare, în perioada 22.09.2021 - 30.09.2021.Documentaţia selecţiei ofertelor din domeniul tineret pe anul 2021 poate fi procurată de la biroul nr. 25 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8:00-16:00, precum şi de pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro. Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267-316 365 sau prin e-mail la adresele viola.makai@sepsi.rokata.dobai@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”

HOTĂRÂREA NR. 160/2014

HOTĂRÂREA NR. 59/2015

HOTĂRÂREA NR. 71/2017

HOTĂRÂREA NR. 71/2018

Regulament

Documente necesare

Rezultate evaluare proiecte

Observație
În conformitate cu art. 2, alin (2), punctul a) din Legea Tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare, tinerii sunt cetățenii cu vârsta cuprinsă intre 14 și 35 ani