ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Biroul pentru învăţământ şi cultură


Persoană de contact:

Nagy Zoltán, Șef birou - zoltan.vnagy@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 902
Fax: +40 267 316 902
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 21

Prezentarea activităţii biroului:

- Asigură implementarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, care privesc activitatea instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de cultură profesioniste subordonate, urmărând ridicarea nivelului calitativ al actului educaţional, respectiv cultural în Municipiul Sfântu Gheorghe.
- Măsurile se referă, de regulă, la acele probleme ale căror soluţionare reclamă implicarea urgentă, concretă şi punctuală, în limita atribuţiunilor reglementate prin Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările ăi completările ulterioare,  ţinând cont şi de legislaţia complementară, specifică, care se referă la activitatea instituţiilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a celor trei instituţii de cultură profesioniste, subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
- Urmăreşte şi sprijină activitatea managerială a conducătorilor instituţiilor de cultură profesioniste subordonate, care privesc realizarea acţiunilor, programelor şi proiectelor culturale minimale anuale, angajate de manageri prin contractele de management în derulare;
- Pregăteşte documentaţia aferentă evaluării anuale a activităţii managerială ale conducătorilor instituţiilor de cultură profesioniste, în conformitate cu prevederile O.U.G nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură;
- Elaborează caietele de obiective pentru concursul de proiecte de management ale instituţiilor publice de cultură subordonate - în fază de proiect - şi supune avizării comisiilor de specialitate, respectiv aprobării Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, după caz, conform prevederilor O.U.G. nr. 189/2008;
- Urmăreşte folosirea, întreţinerea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare al patrimoniului construit, clasificat ca monument istoric, sau acelora care sunt susceptibile de a face parte din patrimoniul tehnic şi industrial local, conform legii în domeniu;
- Asigură reprezentarea Primarului în şedinţele consiliilor de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar, după caz, potrivit Dispoziţiei nr. 1008/ 2012 al Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, conform legislaţiei în domeniu;
- Participă la şedinţele trimestriale al Grupului judeţean pentru asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ preuniversitar, organizate de Prefectul judeţului Covasna;
- Participă la şedinţele Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru susţinerea unor proiecte de hotărâri ce urmează să fie dezbătute şi aprobate de deliberativul municipiului Sfântu Gheorghe, după caz;
- Îndeplineşte diferite sarcini punctuale, primite din partea viceprimarului, secretarului şi / sau primarului Municipiului Sfântu Gheorghe;