ro
 
Miercuri, 19. Iunie 2024.

TABELUL cu imobilele proprietate privată expropriate - Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe

06.07.2023

TABELUL

cu imobilele proprietate privată expropriate în condițiile Legii nr. 255/2010, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe”, situate în localitate Sfântu Gheorghe, județul Covasna, identificate în anexa nr. 2 la HG nr. 1138/2020, publicat în 06.07.2023

TABEL

Începând cu data de 06.07.2023, titularii de drepturi reale, precum și orice persoană care justifică un interes legitim, sunt rugați să depună în termen de 10 zile, la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, cereri pentru plata despăgubirilor însoțite de actele doveditoare referitoare la existența drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat.