ro
 
Miercuri, 28. Septembrie 2022.

Sprijin acordat mamelor care au născut începând cu anul 2022 și au în întreținere copii sub vârsta de 3 luni

08.08.2022

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 aduce la cunoştinţa mamelor care au născut începând cu anul 2022, au în întreținere copii sub vârsta de 3 luni și se află în una dintre următoarele situații:

1) sunt beneficiare a dreptului de ajutor social,  acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 2) sunt beneficiare a dreptului de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3)  sunt persoane cu dizabilitate și  dețin certificat de încadrare în grad de handicap valabil;

4) se află temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terț;

5)  nu dețin acte de identitate și din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;

6) minore:

7) cetățean străin sau apatriz provenită din zona conflictului armat din Ucraina:

pot beneficia , începând cu luna iulie anul 2022, o singura dată de un sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou născuți , în valoare de 2.000 lei, conform OUG NR. 113/2022.

Cererile și actele necesare se pot depune la sediul Direcției de Asistență Socială din strada. Bánki Dónáth , nr. 27, până în data de 20 a fiecărei luni.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0267/311068.