ro
 

Dezbatere publică PUZ ”Instituții publice, servicii și locuințe – str. Nicolae Iorga, str. Bánki Dónáth, str. Császár Bálint, str Crângului, Municipiul Sfântu Gheorghe

25.01.2021

Anunţ public

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă locuitorii Municipiului Sfântu Gheorghe asupra consultării publicului prin dezbatere publică (conf. Ordin nr. 2701/2010, art.38, pct. b), cu privire la documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Instituții publice, servicii și locuințe – str. Nicolae Iorga, str. Bánki Dónáth, str. Császár Bálint, str Crângului, Municipiul Sfântu Gheorghe.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 10 Februarie 2021, ora 14:00, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, cam. 29.

Proiectul propus poate fi consultat la sediul primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură (str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, cam. 1) și pe site-ul instituției (www.sfantugheorgheinfo.ro ).

            Observaţiile publicului se primesc la registratura instituţiei, în formă scrisă și la adresa de e-mail cristina.caruz@sepsi.ro, până în data de 10 Februarie 2021, ora 12:00.

PLANȘA REGLEMENTĂRI