ro
 
Marți, 28. Iunie 2022.

25-01-2010: Desfiinţarea pe cale administrativă ale anexelor construite fără autorizaţie de construire

25.01.2010 anunț

Anunţ de interes public


Primăria municipiului Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţa locuitorilor următoarele:

Începând din data de 1 martie anul curent va începe desfiinţarea pe cale administrativă ale anexelor (garaje, magazii, depozituri, coteţe pentru animale, etc.) construite fără autorizaţie de construire, pe terenuri care aparţin domeniului public sau privat al municipiului.

Proprietarii anexelor care nu vor desfiinţa construcţiile până la data menţionată, vor suporta desfiinţarea forţată pe cheltuiala lor potrivit art. 33 al (1) din legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.