ro
 
Marți, 28. Iunie 2022.

16-12-2009: Proiecte culturale - Semestrul I 2010

16.12.2009 anunț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2.


În temeiul H.C.L.M. nr. 316/2009, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă Sesiunea I/2010 de selecţie a ofertelor culturale pentru persoane fizice autorizate, respectiv persoane juridice constituite conform legii, în vederea acordării unor finanţări nerambursabile din bugetul local pentru oferte culturale pe semestrul I. al anului 2010.
Sumele vor fi utilizate pentru cofinanţarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, desfăşurate în perioada semestrului I/2010.
Documentaţia Sesiunii de selecţie pot fi procurate în biroul nr. 17 a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni – vineri, între orele 8,00-14,00, sau descărcate de pe pagina www.sfantugheorgheinfo.ro.

Dosarul ofertei culturale trebuie să conţină: formularul de proiect, bugetul proiectului după formularul de buget, documentele care atestă statutul juridic (statut sau autorizaţie).

Termenul de depunere al dosarului ofertei culturale este de 18.01.2010, ora 14,00.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267/316365

Anexe:

HOTĂRÂREA NR.316/2009 privind finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale


Formular de proiect

Formular de buget

Dispoziţia primarului