ro
 
Marți, 28. Iunie 2022.

15-10-2009: Sarcina proprietarului imobilului

15.10.2009 anunț
Primăria Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţa publicului că potrivit legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii a construcţiilor – în aşa fel ca imobilul să nu reprezinte pericol public – cade în sarcina proprietarului imobilului. Neîndeplinirea acestei obligaţii este considerată contravenţie şi se sancţionează cu amendă  cuprinsă între 100 şi 500 de lei.