ro
 
Marți, 28. Iunie 2022.

18-09-2009: Sănătate pentru toţi

18.09.2009 anunț

ANUNŢ

Se aduce la cunoştinţă faptul ca reprezentantul Comitetului pentru iniţiativa legislativă “Sănătate pentru toţi” în numele cetăţenilor municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de  iniţiatori legislative cetăţeneşti referitoare la Legea privind nivelul fondurilor anuale minime obligatorii destinate finanţării sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I., numărul 281 din 29.04.2009, a depus la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură dosarul Cuprinzând listele şi semnăturile susţinătorilor din localitate în vederea consultării de către cei interesaţi.
Contestaţiile în acest sens se pot depune la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.