ro
 

27-05-2009: Licitaţie publică privind concesionarea parcelei de teren în suprafaţă de 1628 mp, situată în str. Lt. Păiuş David

27.05.2009 anunț
COMPARTIMENTUL STUDII, ACHIZIŢII PUBLICE               
               Nr.21855/27.05.2009


ANUNŢ

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
               cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. 1 Dec. 1918. Nr. 2, jud. Covasna,

Organizează licitaţie publică prin negociere directa privind concesionarea parcelei de teren în suprafaţă de 1628 mp, situată în str. Lt.  Păiuş David, f.n, din intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea realizarii unei investitii cu profil de prestări de servicii. Durata concesiunii va fi de 30 ani. Documentaţia  poate fi studiată şi procurată în sediul Primăriei la biroul Relaţii cu publicul.
Acte necesare pentru participare: Document de identitate al reprezentantului legal al ofertantului, Împuternicire de reprezentare legală, Scrisoare de bonitate de la banca, Certificatul de înregistrare a firmei ofertante, certificat de atestare fiscala, certificat constatator emis de O.R.C., Plic exterior cu plic interior sigilat, cuprinzand declaraţia cu ofertă propriuzisă si graficul calendaristic de derulare a lucrarilor, Dovada achitării: a caietului de sarcini şi a garanţiei de participare la licitaţie, Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatii pe termen mediu şi lung in locatia concesionata, altele conform Fisei de informatii.
Ofertele pot fi depuse până la data de 19.06.2009, orele 12.00, la sediul Primăriei în biroul Relaţii cu publicul.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 19.06.2009 orele 13.00 la sediul Primăriei, în cam 29.
Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor până la semnarea contractului de concesiune.
Autoritate contractantă: Municipiul Sf. Gheorghe cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. 1 Dec. 1918. Nr. 2, jud. Covasna, Fax. 0267/316902, e-mail primar@sepsi.ro, tel. 0267-316957, interior 121.

                  
              PRIMAR                                                                                  SECRETAR
      ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS                                                                  KULCSÁR TÜNDE