ro
 

05-05-2009: Consultare publică proiectul „Reamenajarea pieţii din cartierul Simeria”

05.05.2009 anunț

ANUNŢPrimarul Municipiului Sfântu Gheorghe supune spre consultare publică proiectul „Reamenajarea pieţii din cartierul Simeria”, care va avea loc la data de 10 mai 2009, orele 8,00-18,00, la sediul Şcolii Generale „Váradi József”, situat pe str. Benedek Elek, nr.20.
Scopul proiectului are ca finalitate construirea unui centru comercial şi implicit reabilitarea zonei adiacente.
În legătură cu acest proiect sunt invitaţi să-şi exprime acordul sau dezacordul reprezentanţii familiilor cu domiciliul sau reşedinţa în următoarele străzi:

STRADA VASILE GOLDIŞ:
Nr. 24/A Bl. 8; Nr. 11 Bl. 24; Nr. 13 Bl. 23; Bl. 11; Bl. 1; Bl. 12; Bl. 14;
Bl. 2.
STRADA BENEDEK ELEK:
Bl. 23/A; Bl. 7/A-B.
STRADA STADIONULUI:
Bl. 5/A-B;
STRADA ANDREI ŞAGUNA:
Bl. 8/A-B-C-D.
STRADA DEALULUI:
Bl. 9; Bl. 10; Bl. 11/A-B, inclusiv casele particulare între nr. 3-15.
ALEEA SCURTĂ:
Bl. 6/A-B-C-D; Bl. 10/A-B.
ALEEA CENTRALEI:
Bl. 9/A-B-C-D.
STRADA ÎNFRĂŢIRII:
Bl. 1/A-B; Bl. 2/A-B; Bl. 3/A-B; Bl. 4/A-B.
ALEEA TINERETULUI:
Bl. 13.

    Dovada domiciliului sau a reşedinţei se face prin prezentarea actului de identitate.
Fiecare familie va avea un singur drept de vot exprimat prin intermediul unui reprezentant cu condiţia ca acesta să fi împlinit vârsta de 18 ani la data de 10.05.2009.
Documentaţia proiectului poate fi consultată la sediul Asociaţiilor de proprietari, la sediul Primăriei, pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro şi la sediul Şcolii Generale „Váradi József”.


DESCRIEREA PROIECTULUI „REAMENAJAREA PIEŢEI DIN CARTIERUL SIMERIA”


Reamenajarea zonei actualei Pieţe $, situată în cartierul de locuinţe Simeria, la capătul sud-est al străzii Aleea Centralei, constă în:

-  mutarea Pietei $ prin: reamplasarea buticurilor şi al mobilierului funcţional aferent acesteia pe un alt amplasament situat la intersecţia străzilor Vasile Goldiş cu str. Dealului, identificat prin anexă, precum şi realizarea platformelor betonate şi a imprejmuirilor;
-  realizarea pe terenul eliberat a unei unităţi comerciale cu vânzarea cu amănuntul de produse alimentare şi produse nealimentare complementare, compatibile, de tip supermarket;
-  demolarea clădirii fostei centrale termice Simeria I;
-  amenajarea zonei adiacente incintei noii unităţi comerciale, prin realizarea unui spaţiu modern de joacă pentru copii, precum şi  parcări pentru autoturisme.
    Această variantă se va realiza în întregime prin grija, răspunderea, riscul şi cheltuiala unui întreprinzător particular (concesionar).

În situaţia în care proiectul propus nu obţine sprijinul majorităţii celor prezenţi la consultarea publică, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe va proceda la menţinerea Pieţei $ pe actualul amplasament cu reamenajarea acesteia şi reabilitarea zonei adiacente.
Această variantă se va realiza în întregime din bugetul local al Municipiului Sfantu Gheorghe, parţial prin grija şi răspunderea concesionarul actual S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, precum şi a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Anexe:

Proiect schiţă

Plan vizual