ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

Anunţ privind închirierea spaţiu în Casa cu Arcade pentru cafenea

05.03.2009 anunț
ANUNT
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE


cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. 1 Dec. 1918. Nr. 2, jud. Covasna, Organizeaza licitatie publica deschisa privind închirierea unui spatiu comercial în suprafata de 100 mp, situat la parterul cladirii „Casa cu Arcade” din Sf. Gheorghe.

Durata închirierii va fi de 10 ani. Documentatia poate fi studiata si procurata în sediul Primariei la Biroul Relatii cu Publicul.
Acte necesare pentru participare: Document de identitate al reprezentantului legal al ofertantului, Împuternicire de reprezentare legala, Certificat de inmatriculare/inregistrare a firmei, Certificat de atestare fiscala, Scrisoare de bonitate de la banca, Plic exterior cu plic interior sigilat, cuprinzând oferta propriuzisa, Dovada achitarii: a caietului de sarcini si a garantiei de participare la licitatie, alte documente cerute în caietul de sarcini.

Ofertele pot fi depuse pâna la data de 15.10.2008, orele 10.00, la sediul Primariei în biroul Relatii cu publicul. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 15.10.2008, orele 11.00 la sediul Primariei, în cam 26.

Ofertantii ramân angajati prin termenii ofertelor lor pâna la semnarea contractului de locatiune. Autoritate contractanta: Municipiul Sf. Gheorghe cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. 1 Dec. 1918. Nr. 2, jud. Covasna, Fax. 0267/316902, e-mail primar@sepsi.ro, tel.
0267-316957, interior 121.

          PRIMAR                                                                                                                                    SECRETAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS                                                                                                                   KULCSÁR TÜNDE