ro
 
Luni, 25. Septembrie 2023.

Anunț privind declanşarea procedurii de atribuire a unor autorizaţii pentru efectuarea transportului de persoane în regim de taxi

19.07.2022

ANUNŢ

privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 13 autorizaţii taxi pentru efectuarea transportului de persoane în regim de taxi în municipiul Sfântu Gheorghe

În baza Legii nr. 38 /2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim
de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministrului
internelor şi reformei administrative nr. 356/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, în conformitate cu H.C.L. nr. 264/2022:

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă demararea procedurii de atribuire a unui număr de 13 autorizații taxi(din care 9 autorizații destinate exclusiv pentru autovehicule electrice) pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi. Vor fi atribuite autorizaţiile taxi cu numerele de ordine: 006, 127, 142, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158.

Solicitanţii posesori de Autorizație de transport persoane în regim de taxi, vor depune în plic închis, până la data de 23.09.2022, ora 13 la registratura Primăriei următoarele documente:

 • Cerere de înscriere pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi
 • Copia Autorizaţiei de transport valabil
 • Declaraţia pe propria răspundere că deţine, sau va deţine în maxim 6 luni autovehicule, în proprietate sau leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare, pentru obţinerea punctajelor
 • Cartea de identitate al autovehiculului , sau
 • Scrisoare de garanţie în cuantum de 5 % din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele. (se va depune şi copia după factura pro forma de la societatea de distribuţie a autovehiculului).

  Data anunţării rezultatului atribuirii: 06.10.2022
  Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor
  taxi : 31.10.2022.

Informaţii suplimentare privind punctajul departajare precum şi formulare
tipizate, se pot obţine pe pagina www.sfantugheorgheinfo.ro, la Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local, str. Kőrösi Csoma Sándor, nr. 5 - tel. 0267 313 323 - şi la registratura primăriei, unde va fi afişat şi tabelul cu criteriile de departajare şi punctajele acordate.

TABEL privind criteriile de departajare şi punctajul aferent acordat