ro
 
Marți, 30. Noiembrie 2021.

Anunt initiere PUZ ”Zonă locuințe și servicii str. Jókai Mór”

25.11.2021

Anunţ public

 

Primăria Municipiului Sf. Gheorghe anunţă publicul interesat asupra intenţiei de elaborare studiu de oportunitate pentru întocmirea unei documentaţii de urbanism pe terenul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór, în vederea realizării documentației de urbanism PUZ ”Zonă de locuințe și servicii – str. Jókai Mór” .

Observaţiile publicului se pot depune la Registratura Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe până la data de 10.12.2021.

 

SITUATIE EXISTENTA