ro
 
Luni, 18. Ianuarie 2021.

Șef Serviciu Relații cu Publicul, Resurse Umane-concurs de promovare

30.12.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Serviciul Relații cu Publicul, Resurse Umane
• Şef serviciu (S), gradul II

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 483 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe administrative, specializarea administrație publică;
- studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile prevăzute de Codul administrativ;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 30.12.2020-18.01.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

  • proba scrisă în data de 01.02.2021, ora 10.00
  • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  8385 lei
                                        

                                    
Data anunţului: 30 decembrie 2020

Rezultate

  • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
  • Rezultatul probei scrise
  • Rezultatul interviului
  • Rezultatul final