ro
 
Luni, 18. Ianuarie 2021.

Muncitor-SGDP

14.01.2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.


Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor, tr.I - Echipa de Întreținere Zone Verzi
- studii medii/generale
- calificare într-una din meseriile: cultura plantelor, lăcătuș, electrician, tâmplar
- vechime în muncă - minim 7 ani

Lăcătuș (Muncitor), tr.I - la Secția Sistem Fotovoltaic
- studii medii/generale
- calificare în meseria de lăcătuș
- permis de conducere categoria B
- vechime în muncă - minim 7 ani

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 14.01.2021-28.01.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

  • 05 februarie 2021, ora 9.00 proba scrisă
  • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 3272 lei
  

Data anunţului: 14 ianuarie 2021

Rezultate

  • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
  • Rezultatul probei scrise
  • Rezultatul interviului
  • Rezultatul final