ro
 
Marți, 30. Noiembrie 2021.

Inspector de specialitate - Compartimentul Monitorizare Lucrări

17.11.2021

______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Monitorizare Lucrări din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014::

Inspector de specialitate (S), gradul I/A
• Inspector de specialitate (S), debutant

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspector de specialitate (S), gradul I/A
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani
 - cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
Inspector de specialitate (S), debutant
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor inginerești
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune Compartimentul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în perioada: 17.11.2021-02.12.2021, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

  • proba scrisă în data de 14.12.2021, ora 10.00
  • interviul în data de 17.12.2021, ora se va stabi ulterior.

Anexe:

Salariul brut de referință:  5462 lei - Inspector de specialitate (S), gradul I/A
                                         3858 lei - Inspector de specialitate (S), debutant
                                                                               
 Data anunţului: 17 noiembrie 2021

Rezultate

  • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
  • Rezultatul probei scrise
  • Rezultatul interviului
  • Rezultatul final