ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Examen de promovare în grad profesional

28.06.2024

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2


Organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei, în baza prevederilor art. 617 alin.(2) și ale art. 618 alin.(4) și alin.(22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pentru funcții publice de execuție conform tabelului anexat.

Condiţii de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin.1, cu excepția lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate
  • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarul de înscriere la concurs se depun la Compartimentul de Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 28.06.2024 – 18.07.2024, și conţin în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere
b) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în data de 24 iulie 2024 proba scrisă, ora 10.00, și va consta dintr-o probă scrisă și interviu.

Bibliografia stabilită pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei este anexat la prezentul anunţ.


* Data anunțului: 28 iunie 2024

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere
Rezultatul probei scrise
Rezultatul interviului
Rezultatul final