ro
 
Miercuri, 14. Aprilie 2021.

Examen de promovare în clasă

07.04.2021

ANUNȚ
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2Organizează examen de promovare în clasă în conformitate cu prevederile art.480-481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 144 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii de participare la examenul de promovare în clasă sunt cele prevăzute de art. 481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevăzute de Codul administrativ

Examenul constă în 3 probe succesive:
- selecția dosarelor
- proba scrisă
- interviul

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data afişării anunţului* la sediul și pe pagina de internet al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în perioada 07.04.2021-12.04.2021, la Compartimentul Resurse Umane.

Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în data de 22 aprilie 2021 proba scrisă, ora 10.00.

Bibliografia stabilită pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în clasă este anexat la prezentul anunţ sau se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane.
 


* Data anunțului: 07 aprilie 2021

Rezultat selectare dosar
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu