ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Consilier superior/asistent - Compartimentul Dezvoltări Energetic

22.05.2024

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe la:

Compartimentul Dezvoltări Energetic:

  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

 

Condiţii de participare:

-  condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

 pentru Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior, în științe inginerești sau Arhitectură;

 pentru Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent, Arhitectură, Inginerie electrică sau

 Inginerie energetică;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

pentru Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior minim 7 ani

pentru Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent minim 1 an.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 22.05.2024 - 10.06.2024, ora 16.00. Informaţii referitoare la documentele necesare, bibliografia şi atribuțiile prevăzute în fișa postului se pot consulta pe pagina de web: www.sfantugheorgheinfo.ro/Angajări. Persoana de contact: Kiss Balázs Consilier, e-mail: balazs.kiss@sepsi.ro. (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

  • proba scrisă în data de 25.06.2024, ora 10.00
  • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior - 5709 lei

                                          Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent- 5280 lei

La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.
                                      
Data anunţului: 22 mai 2024

Rezultate

  • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
  • Rezultatul probei scrise
  • Rezultatul interviului
  • Rezultatul final