ro
 
Luni, 18. Ianuarie 2021.

Consilier juridic-Biroul juridic

22.12.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul juridic
• Consilier juridic (S), gradul profesional asistent – 2 posturi

Compartimentul pentru restituirea proprietăților
• Consilier juridic (S), gradul profesional debutant
• Consilier juridic (S), gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de grad profesional asistent: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 22.12.2020-11.01.2021.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

  • proba scrisă în data de 22.01.2021, ora 10.00
  • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei - consilier juridic, asistent
                                         3858 lei - consilier juridic, debutant

                                      
 Data anunţului: 22 decembrie 2020

Rezultate