ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Consilier debutant - Compartimentul de evidență și evaluare a patrimoniului

31.05.2024

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe la:

 

Compartimentul de evidență și evaluare a patrimoniului

  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

 

Condiţii de participare:

-  condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:  nu este ncesar

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 31.05.2024 - 19.06.2024, ora 15.00. Informaţii referitoare la documentele necesare, bibliografia şi atribuțiile prevăzute în fișa postului se pot consulta pe pagina de web: www.sfantugheorgheinfo.ro/Angajări. Persoana de contact: Kiss Balázs, consilier, e-mail: balazs.kiss@sepsi.ro . (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

  • proba scrisă în data de 15.07.2024, ora 10.00
  • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant - 5148 lei

La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.
                                      
Data anunţului: 31 mai 2024

Rezultate