ro
 
Marți, 30. Noiembrie 2021.

Consilier - Compartimentul Elaborare Implementare Proiecte

04.11.2021

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Elaborare Implementare Proiecte
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, științelor economice, sociologie sau relații internaționale și studii europene;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:
           - Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal – minim 5 ani
           - Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent – minim 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 04.11.2021-23.11.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

  • proba scrisă în data de 10.12.2021, ora 10.00
  • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 4783 lei - Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
                                         4059 lei - Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
                                                                          
Data anunţului: 04 noiembrie 2021

Rezultate

  • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
  • Rezultatul probei scrise
  • Rezultatul interviului
  • Rezultatul final