ro
 
Luni, 18. Ianuarie 2021.

Consilier-Directia de Urbanism

06.01.2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Direcției de Urbanism la:

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare
- Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
- Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului sau ingineriei civile;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
                              - minimum 7 ani - pentru Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
                              - minimum 1 an - pentru Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 06.01.2021-25.01.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

  • proba scrisă în data de 09.02.2021, ora 10.00
  • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 5009 lei - Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
                                          4059 lei - Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
  

Data anunţului: 06 ianuarie 2021

Rezultate

  • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
  • Rezultatul probei scrise
  • Rezultatul interviului
  • Rezultatul final