Luni, 13. iulie 2020
Achiziţii publice, proiecte
Achiziționare servicii privind stabilirea structurii și regulamentului pentru prima fază a competiției Clasa Campionilor – Cea mai atletică clasă din Sfântu Gheorghe sportive în cadrul Anului Elevilor
Anunț de participare - Achiziționare servicii privind organizarea unor ateliere împotriva cyberbullying - ului
Programul anual al achizițiilor publice
Servicii veterinare
2016-10-24: Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor în cadrul programului operaţional capital uman 2014-2020
Anunț cu privire la rezultatul procedurii de selecție a partenerilor privați în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020
Se prelungeste termenul limită de depunere a a dosarelor de inscriere aferent ANUNŢULUI DE SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU) până la data de 26.07.2016
Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020
Servicii de întreţinere aplicaţii AvanTax, AvanTax Venituri şi Avan Tax-Snep
Calendarul activităților pentru proiecte în curs de implementare
Achiziţia directă de produse Tobogane pentru terenuri de joacă
Lucrări de reparaţii curente - locuinţe, aflate în proprietatea sau în administrarea Municipiului Sfântu Gheorghe
“Servicii de evaluare bunuri” cod CPV 71319000-7
“Servicii cadastrale” cod CPV 71354300-7
Achiziţia directă de produse „Echipamente IT”
Achiziţia directă de produse Achiziţionare autoutilitară
Achiziţia directă de “Servicii cadastrale”
Achiziţie “Servicii cadastrale”-întabulare parc fotovoltaic
Achiziţie directă de servicii de traducere
Achiziţie directă de servicii “Elaborare Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea sălii de sport a Colegiului Naţional “Mihai Viteazul”
Achiziţia directă de proiectare şi execuţie “Consolidare clădire, reconstruire cerdac, şi împrejmuire la Grădiniţa nr. 7, str. Orbán Balázs nr.4 din Mun. Sf. Gheorghe”
Achiziţie directă de servicii - “Elaborare Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea sălii de sport a Liceului Teoretic “Mikes Kelemen”
Servicii de editare si tiparire a monografiei „Traditii secuiesti – o incursiune în cultura secuilor din România” cu DVD inclus
Elaborare plan de mobilitate integrata pentru Municipiul Sfantu Gheorghe -
Achiziţia de lucrări de demolare CT str. Lalelei şi Tavaszy Sándor - Data limită de depunere a ofertelor: 08.03.2016
Achiziţia directă de „Furnizare materiale consumabile originale, sau compatibile folosite la imprimante ”
A chiziţia directă de servicii privind elaborarea unui proiect pentru obţinerea unei finanţări în cadrul proiectului Program Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), cod CPV 79421200-3
Produse de papetărie şi furnituri de birouri
Servicii de pază şi protecţie la revelion
Lucrări suplimentare la obiectivul -Demolare şi reconstruire WC public, parc Elisabeta
Achiziţie directă de „Lucrări suplimentare la obiectivul -Demolare şi reconstruire WC public, parc Elisabeta”
Licitaţie publică pentru închirierea a două chioşcuri din lemn, pentru incinta patinoarului artificial, lângă sediul Multi-Trans S.A.
Achiziție publică pentru concesionarea unui spaţiu de 7 mp, cu destinaţia de anexă (depozit)
Reabilitarea acoperişului la Liceul Teoretic „Székely Mikó” - Data limită de depunere a ofertelor: 23.11.2015
Achiziţionarea decoraţiunilor necesare pentru iluminatul festiv al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru sărbătorile de iarnă 2015 - Data limită de depunere a ofertelor: 13.11.2015
Containere închise semi-subterane pentru deşeuri - Data limită de dpeunere a ofertelor: 06.11.2015
Lucrări de reparaţii apartamente-2,3,4 camere din str. Daliei şi Lăcrămioarei - Data limită de depunere a ofertelor: 29.10.2015
Echipamente IT - Data limită de depunere a ofertelor: 27.10.2015
Reabilitarea acoperiş la Liceul Teoretic Székely Mikó - Data limită de depunere a ofertelor: 23.10.2015
Elaborare documentaţie (DALI) - Data limită de depunere a ofertelor: 26.10.2015
Lucrări de reparaţii drumuri (colmatare rosturi) - Datele limită de depunere a ofertelor: 12.10.2015
Lucrări de reparaţii apartamente-2,3,4 camere din str. Daliei şi Lăcrămioarei - Data limită de depunere a ofertelor: 13.10.2015
Modernizare str. Lósy Schmidt Ede - Data limită de depunere a ofertelor: 30.09.2015
Echipamente IT - Data limită de depunere a ofertelor: 25.09.2015
Servicii de pază şi protecţie la sediul Primăriei mun. Sf. Gheorghe, şi sediul SGDP situat pe str. Arcuşului Nr.4 - Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2015
Realizarea unui gang de trecere - Data limită de depunere a ofertelor: 16.09.2015
Soluţii informatice de administrare a veniturilor la bugetul local pentru Direcţia Finanţe Publice Municipale Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 12.08.2015
Servicii de publicitate în cotidiene locale în limba maghiară şi română - Data limită de depunere a ofertelor: 03.08.2015
Instalaţie drenaj pe str Libertăţii respectiv inima oraşului din Mun. Sf. Gheorghe cu racorduri la imobilele din incintă - Data limită de depunere a ofertelor: 29.07.2015
Servicii de pază şi protecţie la sediul Primăriei mun. Sf. Gheorghe, şi sediul SGDP situat pe str. Arcuşului Nr.4 - Data limită de depunere a ofertelor: 29.07.2014
Achiziţie directă de „Servicii de curăţenie şi întreţinere zone verzi la Ştrandul Municipal” - Data limită de depunere a ofertelor: 20.07.2015
Achiziţie directă de produse „Articole şi accesorii electrice” - Datele limită de depunere a ofertelor: 06.07.2015
Achiziţia directă de produse „Aparate de aer condiţionat” - Data limită de depunere a ofertelor: 01.07.2015
Achiziţie directă de produse „Mixtură asfaltică Ba 8, şi Ba 16” cod CPV 44113600-1 - Data limită de depunere a ofertelor: 30.06.2015
Dirigenţie de şantier- supervizarea lucrărilor pe perioada aferentă execuţiei lucrărilor proiectului Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna - Data limită de depunere a ofertelor: 11.06.2015
Servicii de întreţinere iluminat public - Data limită de depunere a ofertelor: 24.04.2015
Achiziţia directă de Servicii de curăţenie - Data limită de depunere a ofertelor: 22.04.2015
Construire locuinte de serviciu, împrejmuire si utilitati strada Borvíz, municipiul SfântuGheorghe
Modernizare str. Laszlo Ferenc si Înfratirii din Sfântu Gheorghe
Achiziţie directă de proiectare cu studiu hidrologic „Instalaţie drenaj pe Piaţa Libertăţii respectiv inima oraşului din Municipiul Sfântu Gheorghe cu racorduri la imobilele din incintă”, CPV 71220000-6.
Achiziţia directă de Dispozitive de blocare parcări. Termen: 31.03.2015, ora 13
Achiziţie distribuitoare automate de bilete de parcare - Data limită a depunerii ofertelor: 02.03.2015, ora 10
Lucrări de marcaj rutier - Data limită a depunerii ofertelor: 07.04.2015, ora 10
Modernizare strada vânătorilor între strada Ghioceilor și strada Stadionului - Data limită a depunerii ofertelor: 26.02.2015, ora 10
Achiziţia directă de servicii: Implementarea proiectului „Femeia, ca şansă” cod CPV 72224000-1 – 31.12.2014, ora 12
Achiziţia directă de bunuri „Cărţi - din seria Cartea Comoară – 4000 buc” CPV 22110000-4 –Termen: 15.12.2014, ora 12
achiziţia directă de „Servicii de salvamont în perioada decembrie 2014-31.03.2015” în Staţiunea Şugaş Băi - 05.12.2014
Servicii de salvamont în perioada decembrie 2014-31.03.2015 - Data limită de depunere a ofertelor: 05.12.2014
Achiziţie directă de „Servicii de demontare, colectare şi ambalare a deşeurilor de azbociment” din zona fermei Câmpul Frumos – Data limită de depunere a ofertelor: 31.10.2014
Achiziţia directă de lucrări suplimentare la investiţia „Amenajări exterioare si lucrări de plastică arhitecturală în jurul unor obiective din staţiunea turistică Şugaş Băi” - Data limită de depunere a ofertelor: 08.09.2014
Achiziţia directă de lucrări privind investiţia „Amenajarea interioară a Centrului de arte plastice din Mun. Sfântu Gheorghe" - Data limită de depunere a ofertelor: 09.07.2014
Achiziţia directă de produse: Elaborarea unei strategii de dezvoltare a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2014-2020
Reconstrucţie sere la grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 27.06.2014
Elaborarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale, inclusiv reabilitarea termică a unor clădiri de învatamânt din Municipiul Sfântu Gheorghe
Achiziţia directă de produse „Table interactive-8 buc” - Data limită de depunere a ofertelor: 29.04.2014
Construire locuinţe de serviciu, împrejmuire şi utilităţi strada Borvíz, municipiul Sfântu Gheorghe - data limită de depunere a ofertelor: 26.05.2014
Lucrări de amenajare zona P-ţa Kálvin, din municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 05.05.2014
Servicii de întreţinere iluminat public - Data limită de depunere a ofertelor: 18.06.2014
Dotări 2 pentru proiectul Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement Șugaş Băi, municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, utilităţi - Data limită de depunere a ofertelor: 29.04.2014
Proiectare şi execuţie amenajare zona P-ța Kálvin din municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 23.04.2014
Servicii de curăţenie şi igienizare - Data limită de depunere a ofertelor: 15.04.2014
Servicii poştale de distribuire a corespondenței - Data limită de depunere a ofertelor: 15.04.2014
Achiziţia directă de mixtură asfaltică Ba 8 şi Ba 16 - Data limită de depunere a ofertelor: 21.03.2014
Servicii de curăţenie şi întreţinere la Ştrandul Municipal şi la obiectivele aparţinând Bazei de Agrement din Şugas Băi - Data limită de depunere a ofertelor: 05.03.2014
Articole şi accesorii electrice - Data limită de depunere a ofertelor: 10.02.2014
Furnizare energie electrică - Data limită de depunere a ofertelor: 28.01.2014
Reamenajare cinema ARTĂ din Mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 22.01.2014
Modernizare exterioară imobil corp A, C4, C5, Extindere la corp A, Amenajări exterioare, Demolare cabina poarta din Mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 21.01.2014
Proiectare canalizare menajeră în localităţile Chilieni şi Coşeni, aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 10.01.2014
Achiziţionare fântâna arteziană la p-ţa Mihai Viteazul inclusiv montare - Data limită de depunere a ofertelor: 08.01.2014
Reabilitarea şi amenajarea interioară a spaţiilor publice din Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 16.12.2013
Servicii de salvamont în perioada decembrie 2013-31.03.2014 în Staţiunea Şugaş Băi - Data limită de depunere a ofertelor: 12.12.2013
Demolare CT în str. Viitorului, respectiv str. László Ferenc din Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 06.12.2013
Servicii de supraveghere şi întreţinere teleschi, instalaţie de zăpadă artificială, utilaj pentru întreţinere pârtie de schi, în perioada 01.12.2013-31.03.2014 în staţiunea Şugaş Băi - Data limită de depunere a ofertelor: 19.11.2013
Proiectare SF pentru pasaj rutier str. Gábor Áron, din Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 13.11.2013
Autospeciala cu suprastructură de stropit şi spălat - Data limită de depunere a ofertelor: 24.10.2013
Lucrări de reabilitare şi modernizare 12 străzi şi trotuare din Mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 07.10.2013
Servicii de pază şi protecţie la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi sediul SGDP, situat pe str. Arcuşului nr. 4 - Data limită de depunere a ofertelor: 20.09.2013
Lucrări de întreţinere drumuri - Data limită de depunere a ofertelor: 23.09.2013
Demolare CT în Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 12.08.2013
Servicii de dezinsecţie-deratizare în municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 23.07.2013
Reabilitare scări şi construire rampă pentru biciclete şi cărucioare în Parcul Elisabeta - Data limită de depunere a ofertelor: 19.07.2013
Achiziţie publică pentru realizarea lucrărilor de execuţie, procurare şi montaj echipamente tehnologice respectiv procurarea dotărilor necesare pentru parcul industrial Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna - Data limită de depunere a ofertelor: 13.06.2013
Realizarea cercetărilor geologice şi hidrologice în faza de explorare, în vederea obţinerii licenţei de exploatare - Data limită de depunere a ofertelor: 12.04.2013
Servicii de curăţenie şi igienizare la patru obiective ale Primăriei Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 18.02.2013
Servicii de consultanţă în cadrul proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municpiul Sfântu Gheorghe..." - Data limită de depunere a ofertelor: 04.02.2013
Realizare iluminat public pe strada Márton Áron - Data limită de depunere a ofertelor: 20.11.2012
Achiziţie pietriş, nisip, piatra concasată şi agregate - Data limită de depunere a ofertelor: 17.12.2012
Carburanţi auto pe bază de carduri de credit - Data limită de depunere a ofertelor: 23.08.2012
Amenajare curte interioară Liceul Teoretic Reformat - Data limită de depunere a ofertelor: 13.08.2012
Amenajare construcţie pentru Grădiniţa Csipike din Mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 23.07.2012
Dotări pentru proiectul Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Mun. Sfântu Gheorghe - Echipamente de bucătărie - Data limită de depunere a ofertelor: 20.07.2012
Servicii de publicitate II. - Data limită de depunere a ofertelor: 10.07.2012
Servicii de curăţenie - Data limită de depunere a ofertelor: 03.07.2012
Dotări pentru proiectul Reabilitarea şi echiparea cantinei sociale din Mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 02.07.2012
Servicii de publicitate - Data limită de depunere a ofertelor: 05.06.2012
Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană Mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 23.01.2012
Lucrări la proiectul “Centru multifuncţional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 18.01.2012
Dotări pentru proiectul Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 20.01.2012
Achiziţionare autovehicule şi camionetă - Data limită de depunere a ofertelor: 21.11.2011
Furnizare fructe în şcoli pentru elevii din clasele I-VIII - Data limită de depunere a ofertelor: 11.10.2011
Modernizare str. Márton Áron, inclusiv canalizare pluvială - Data limită de depunere a ofertelor: 10.10.2011
Achiziţionare autoturisme şi camionetă - Data limită de depunere a ofertelor: 12.10.2011
Reabilitare scări exterioare parc central zona sud-vest, incl. rampa pt. biciclişti - Data limită de depunere a ofertelor: 20.09.2011
Aprovizionare şi distribuţie produse de panificaţie în şcoli - Data limită de depunere a ofertelor: 13.09.2011
Amenajarea parcului memorial 1956, din municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 24.08.2011
Servicii de publicitate în cotidiene de limba română - Data limită de depunere a ofertelor: 01.08.2011
Consolidare bloc de locuinţa nr. 25, str. Dealului, Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 25.07.2011
Reabilitarea şi echiparea cantinei sociale din Mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 05.07.2011
Reabilitare şi modernizare pentru proiectul: Crearea şi amenaj spaţiilor verzi din str. Cimitirului - Data limită de depunere a ofertelor: 06.07.2011
Servicii de publicitate în cotidiene de limba româna - Data limită de depunere a ofertelor: 04.07.2011
Sistematizare verticală şi amenajări ext. la Lic. Mikes Kelemen, Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 28.06.2011
Complex sportiv multifuncţional Stadionul Mic, Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 22.06.2011
Documentaţie de Avizare a lucrărilor de intervenţie, Proiect tehnic, Lucrări de execuţie, Ştrand - Data limită de depunere a ofertelor: 14.06.2011
Sistematizare verticală şi amenajări ext. la Grup Sc. Puskás Tivadar, Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 30.06.2011
Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 27.06.2011
Sistematizare verticală şi amenajări ext. la Grup Sc. Nicolae Colan, Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 29.06.2011
Consolidare bloc de locuinţa nr. 25, str. Dealului, Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 15.06.2011
Documentaţie de Avizare a lucrărilor de intervenţie, Proiect tehnic, Lucrări de execuţie, Ştrand - Data limită de depunere a ofertelor: 14.06.2011
Achiziţionare Autobuze publice cu podea joasă - Data limită de depunere a ofertelor: 06.06.2011
Lucrări de reabilitare termică pentru blocurile de locuinţe asociaţia de proprietari Daliei - Data limită de depunere a ofertelor: 17.05.2011
Lucrări de reabilitare străzi, trotuare şi parcări din Mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 18.05.2011
Lucrări de reparaţii a arterelor de circulaţie şi a altor terenuri aparţinând domeniului public - Data limită de depunere a ofertelor: 17.05.2011
Achiziţionare produse de cariară - Data limită de depunere a ofertelor: 11.05.2011
Servicii de publicitate în cotidiene de limba română - Data limită de depunere a ofertelor: 10.05.2011
INVITATION TO TENDER - Performance Based Management and Maintenance approach for rehabilitation and maintenance of street and public lighting (7 years) in Sfantu Gheorghe
Extinderea clădirilor în vederea mod. at. Şcolare şi a lab. la Gr. Sc. Puskás Tivadar din Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 14.03.2011
Servicii de publicitate - Data limită de depunere a ofertelor: 14.03.2011
Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 04.03.2011
Servicii bancare de investiţii şi servicii conexe - Data limită de depunere a ofertelor: 03.03.2011
Furnizare de echipamente IT - Data limita de depunere a ofertelor: 01.02.2011
Furnizare echipamente şi articole sportive - Data limită de depunere a ofertelor: 28.01.2011
Furnizarea fructelor în şcoli pentru elevii din clasele I-VIII - Data limită de depunere a ofertelor: 07.12.2010
Achiziţionare 4 buc. autobuze second-hand - Data limită de depunere a ofertelor: 15.11.2010
Modernizare strada Zöld Péter inclusiv reţele tehnico-edilitare - Data limită de depunere a ofertelor: 12.10.2010
Amenajare spaţii verzi p-ţa Mihai Viteazul - Data limită de depunere a ofertelor: 19.10.2010
Amenajare sala studio la teatrul din Sfântu Gheorghe - etapa a II-a - Data limită de depunere a ofertelor: 16.09.2010
Servicii de elaborare PT+DDE şi Deviz martor pentru proiectul de finanţare “Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor - Termen limită pentru primirea ofertelor: 11.10.2010
Lucrări de amenajare trotuar în str. Libertăţii - Data limită de depunere a ofertelor: 05.07.2010
Modernizare str. Zold Peter inclusiv reţele tehnico edilitare - Data limită de depunere a ofertelor: 02.07.2010
Carburanţi auto pe bază de carduri de credit sau bonuri valorice - Data limită de depunere a ofertelor: 31.05.2010
Furnizare produse de carierã şi de balastieră conform caietului de sarcini - Data limită de depunere a ofertelor: 03.05.2010
Servicii de curăţenie şi întreţinere - Data limită de depunere a ofertelor: 20.04.2010
Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó - Data limită de depunere a ofertelor: 28.04.2010, ora: 10:00
Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apã şi canalizare în Mun Sf. Gheorghe str. 1 Mai - Data limită de depunere a ofertelor: 29.03.2010.
Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apã pot şi de ext. reţele de canalizare în Mun. Sf. Gheorghe str. Borviz - Data limită de depunere a ofertelor: 26.03.2010.
Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apã şi canalizare în Mun Sf. Gheorghe str. Rândunicii - Data limită de depunere a ofertelor: 25.03.2010.
Proiectare şi execuţie Locuinţe Sociale din str. Ţigaretei - Data limită de depunere a ofertelor: 22.03.2010.
Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apă şi canalizare în Mun. Sf. Gheorghe str. Fermei, Câmpului - Data limită de depunere a ofertelor: 24.03.2010.
Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apã şi canalizare în Mun. Sf. Gheorghe str. Câmpului - Data limită de depunere a ofertelor: 23.03.2010.
Servicii poştale de distribuire a corespondenţei - Data limită de depunere a ofertelor: 25. 01. 2010.
Elaborare SF pentru amenajare parcări - Data limită de depunere a ofertelor: 12.01.2010.
Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) +Expertiza Tehnicã, Studiu Topo, Studiu Geo, pentru modernizare străzi - Data limită de depunere a ofertelor: 11.01.2010.
Închirierea a câte două locaţii (chioşc) pe domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 16. 12. 2009.
Racordare la reţeaua electricã a obiectivului instalaţie de zãpadã artificialã şi teleschi din Sugaş - Data limită de depunere a ofertelor: 14. 12. 2009.
Servicii de consultanţă integrată privind dotarea cu sisteme voltovoltaice pentru producerea de energie electrică - Termen limitã pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare - 04. 01. 2010.
Achiziţie de furnizare şi montare sistem de epurare monobloc - Data limitã de depunere a ofertelor: 23. 11. 2009.
Modernizarea sistemului de iluminat public în str. Gen. Grigore B, N. Iorga, Fabricii din Mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 02. 11. 2009.
Studiu de fezabilitate ptr. prelungirea str. Nicolae Iorga - Data limită de depunere a ofertelor: 03. 11. 2009.
Lucrări de marcaj rutier - Data limită de depunere a ofertelor: 19.10.2009
Reabilitare reţele de iluminat public în centrul Municipiului. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 14. 09. 2009.
Reabilitare termicã a 18 blocuri de locuinţe din Asociaţiile de proprietari: Sârguinţã, Speranţa şi nr. 17 din Mun. Sf. Gheorghe - Termen limitã pentru primirea ofertelor 09. 09. 2009.
Studiu de Fezabilitate pentru sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri - Data limită de depunere a ofertelor: 17. 08. 2009.
Reabilitarea infrastructurii de schi în zona Sugaş-Băi din Mun. Sf. Gheorghe - Termen limită pentru primirea ofertelor 12. 08. 2009
Lucrări priorit. de reab. reţele de apã potabilã şi reţele de canalizare în mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 20. 07. 2009
Studiu pentru evaluarea impactului asupra mediului - Amenajare parcaje subterane şi supraetaje pentru autoturisme în Mun. Sfântu Gheorghe
Reabilitarea unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 10. 07. 2009
Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apã potabilã şi extindere reţele de canalizare str. Muncitorilor - Data limită de depunere a ofertelor: 06. 07. 2009
Lucrări de instalare de garduri, de balustrade şi de dispozitive de siguranţã - Data limită de depunere a ofertelor: 06. 07. 2009.
Modernizare str. Dozsa Gyorgy din Mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 30.06.2009.
Modernizare str. Romulus Cioflec inclusiv reţele tehnico-edilitare mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 29. 06. 2009.
Lucrări de reabilitare străzi şi trotuare din Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limitã pentru primirea ofertelor: 15. 06. 2009.
Achiziţionare servicii şi lucrări de reabilitarea sălii de spectatori la teatru din Sf. Gheorghe - Data limita de depunere a ofertelor: 05.06.2009
Lucrări de reabilitare amenajare parcări - Data limitã de depunere a ofertelor: 29.05.2009
Achiziţionare Indicatoare rutiere - Data limitã de depunere a ofertelor: 22.05.2009
Reţele şi amenajări exterioare la bloc ANL în str. Lalelei din mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 12. 05. 2009.
Achiziţionare borduri din beton - Data limitã de depunere a ofertelor: 06. 05. 2009.
Lucrări de întreţinere a drumurilor - Data limită de depunere a ofertelor: 28. 04. 2009.
Achiziţionare indicatoare rutiere STAS 1848/86-1 / Data limită de depunere a ofertelor: 22. 04. 2009.
Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apã şi de canalizare zona str. Bisericii / Data limitã de depunere a ofertelor: 21. 04. 2009.
Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie(DALI), pentru modernizare străzi
Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie(DALI), pentru modernizare trotuare
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie(DALI), Proiect Tehnic(PT), Detalii de Execuţie (DDE) şi Cerere de Finanţare
Achiziţionare 10 buc Automate de vânzare a biletelor de parcare 10. 03. 2009.
Raport de evaluare a impactului achiziţiei publice a serviciilor de publicitate media scrisă, audio-vizual şi electronica
Lucrãri de reparaţii generale şi de renovare interioarã la Biroul de imagine
Proiectare şi execuţie conducta de apã potabilã şi canalizare menajerã pe str. Ciucului DN 12
Proiectare şi execuţie lucrări de reparaţii generale şi de renovare interioară a atelierelor din Câmpul Frumos
Achiziţionare computere personale
Achiziţionare pachete software
Achiziţionare patinoar artificial mobil
Elaborare Plan Integrat De Dezvoltare Urbană
Proiectarea şi executarea semaforizării intersecţiei str. gen. Grigore Bălan cu str. Oltului
Proiectare şi execuţie Amenajare sala studio la teatrul din Sf. Gheorghe
Lucrări prioritare de reabilitare de apă potabilă şi de extindere a reţelelor de canalizare II
Lucrări prioritare de reabilitare de apă potabilă şi de extindere a reţelelor de canalizare I
Furnizare conducte
Servicii Electronice de Gestiune, Administrare şi Management
Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor zona Magazinul Şugaş


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină