Duminică, 22. septembrie 2019
Arhivă ştiri
Scutiri, reduceri la impozite locale

Persoanele fizice beneficiază de scutire de la plata impozitului datorat pentru locuinţa de domiciliu pe anul 2010, în proporţie de 100 %  dacă se obligă să realizează următoarele lucrări la locuinţa de domiciliu în cursul acestui an:

a) înlocuire tâmplărie exterioară la clădiri cu tâmplărie din geam termopan
b) zugrăveli şi vopsitorii exterioare;
c) reparaţii şi înlocuiri de finisaje exterioare-tencuieli, placaje şi alte asemenea;
d) reparaţii şi înlocuiri la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces;

*Facilitatea se va acorda numai în cazul în care se tratează întreaga faţadă, indiferent de numărul proprietarilor.

Termenul de depunere a solicitărilor este  până la data de 31 ianuarie 2010.


Scutiri pentru pensionari

Pensionarii ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe economie  şi constau în exclusivitate din pensie beneficiază de scutire de la plata impozitului datorat pe clădire şi pe teren de pe adresa de domiciliu pe anul 2010, în proporţie de: 50% 

În cazul bunurilor comune reducerea se aplică numai pentru cota parte aflată în proprietatea pensionarului.

Termenul de depunere a solicitărilor, pentru a beneficia de scutire integrală pe anul 2010, este până la data de 31 ianuarie 2010. Toate celelalte solicitări vor beneficia de această scutire de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea împreună cu actele justificative necesare.


Atenţie!

Contribuabilii beneficiază de aceste facilităţi, în cazul în care, la data depunerii cererii nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante!<< înapoiAfişare pagină: 5431    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină