Luni, 16. septembrie 2019
Arhivă ştiri
Informaţii utile privind impozitele şi taxele locale

Impozitele şi taxele locale stabilite pe anul 2010 pot fi achitate începând cu data de 11 ianuarie 2010 (luni). Impozitele şi taxele locale pot fi achitate în numerar la ghişeul Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe situat la sediul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe precum şi la punctul de lucru din str.  Grigore Bălan, Bl. 18, Sc. O.

Posesorii de carduri bancare pot achita impozitele şi taxele locale şi prin intermediul cititorului electronic POS, instalat la ghişeul de impozite şi taxe al Primăriei mun. Sfântu Gheorghe.
Clienţii băncii OTP pot achita impozitele şi taxele datorate online în baza unei cereri depuse la registratura Direcţiei Finanţe Publice Municipale. Modul de utilizare a sistemului poate fi consultat pe site-ul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, www.sfantugheorgheinfo.ro.

Se acordă bonificaţie pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31.03.2010, a impozitului pe clădire, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorată pe întregul an de către persoanele fizice şi juridice, după cum urmează: pînă la 31 ianuarie 10%, în cursul lunii februarie 7%, iar în perioada 1-31 martie 5%. Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii fiscale restante către bugetul local.

Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. În cazul în care contribuabilul nu-şi plăteşte de bunăvoie obligaţiile bugetare datorate, Direcţia Finanţe Publice Municipale  va proceda la acţiuni de executare silită potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală (poprire, executarea silită a bunurilor mobile şi/sau imobile).
 
Impozitele şi taxele locale datorate pot fi consultate şi pe site-ul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, www.sfantugheorgheinfo.ro,  în baza unei cereri depuse la registratura Direcţiei Finanţe Publice Municipale. Modul de utilizare a sistemului electronic este descris pe site-ul sus-menţionat.
 << înapoiAfişare pagină: 5778    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină