Marţi, 17. septembrie 2019
Arhivă ştiri
S-a elaborat registrul spațiilor verzi din Sfântu Gheorghe

S-a realizat registrul spațiilor verzi din Sfântu Gheorghe  care conține, printre altele, datele celor 20.006 de arbori din oraș și facilitează respectarea legii privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi.

S-a realizat recent registrul  verzi din Sfântu Gheorghe atât sub formă digitală, cât și tipărită. Registrul spațiilor verzi este o bază de date, prin care se ține evidența spațiilor verzi din intravilanul localităților. Inventarierea se realizează sub aspectul descrierii și stabilirii caracteristicilor cantitative și calitative, precum și al stării de viabilitate ale vegetației de pe aceste terenuri. Identificarea stării de viabilitate în cazul arborilor, de exemplu, este deosebit de important din perspectiva avizelor de tăiere a arborilor.
Registrul cuprinde domeniul  public de 279,6 hectare al orașului Sfântu Gheorghe, din care 80,1 hectare sunt definite caspații verzi, iar pe aceste terenuri se regăsesc în total 20.006 arbori.

Foto: Vargyasi Levente

Registrul cuprinde, deci, toate terenurile definite ca spații verzi și a celor degradate din oraș,. În cazul în care un teren spațiu verde degradat va fi reabilitată, , legea prevede că suprafața cumulată a oricăror obiective amplasată pe terenul respectiv (alei pietonale, amenajări pentru joc, mobilier urban etc.) să nu depășească 10% din suprafata totala a spatiului verde. iar Nouăzeci la sută a terenului trebuie să fie acoperită de grupuri de flori de iarbă. Astfel, Registrul, pe lângă ținerea evidenței, ajută și la respectarea legii.

Existența registrului spațiilor verzi este un criteriu de eligibilitate în cazul cererilor de finanțare referitoare la amenajarea spațiilor verzi. Prin Registru sunt identificate terenurile neutilizate, pentra care pot fi depuse proiecte de finanțare, în timp ce amenajarea zonelor verzi cu destinație definită nu este eligibilă pentru finanțare.  Astfel, registrul facilitează și proiectarea strategică.

În timp ce întreținerea vegetației din parcul Elisabeta și a spațiilor verzi amenajate de-a lungul străzilor este sarcina colegilor  Gospodăriei comunalecompania TEGA S.A. se ocupă de îngrijirea terenurilor de joacă și zonelor verzi din jurul acestora. Întreținerea zonelor verzi din jurul blocurilor rezidențiale este responsabilitatea asociațiilor de proprietari. Datorită registrului spațiilor verzi, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a putut identifica fiecare parcelă, și în urma acestuia, a încheiat noi contracte cu asociațiile de proprietari în privința întreținerii acestora. Lucrările de întreținere pot fi executate de către locuitori, sau pot delega această sarcină unei companii de salubritate, în baza unor contracte.  În concluzie, toate spațiile verzi din oraș își au responsabilii lor, care le îngrijesc, iar monitorizarea / controlul întreținerii zonelor verzi din jurul blocurilor este sarcina Poliției Locale.
      Foto: Vargyasi Levente<< înapoiAfişare pagină: 14460    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină