Marţi, 7. iulie 2020
Arhivă ştiri
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a trimis locuitorilor 35.000 de scrisori informative

În luna martie, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a trimis  contribuabililor un număr de 35.000 de acte administrativ fiscale privind impozitele şi taxele locale datorate bugetului local precum şi scrisori bilingve, conţinând informaţii fiscale importante aplicabile în anul 2018, precum termenele de plată respectiv reducerile şi scutirile fiscale aplicabile.

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a menţinut reducerile fiscale valabile în 2017 şi pentru anul fiscal 2018.

Acei contribuabili care şi -au plătit până la primul termen de scadenţă impozitele pe clădiri, teren sau mijloacele de transport pentru întregul an au putut beneficia până la 31 martie de o reducerea de 9,9% la plata impozitelor, în cazul în care, la data plăţii, nu au avut nici o restanţă faţă de bugetul local. 

 

 

 

 

 

 

 

În Sfântu Gheorghe, cota de impozitare referitoare la impozitul pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice este stabilită la limita minimă permisă de lege, în timp ce cotele de impozitare referitoare la terenuri și mijloace de transport nu ating limita maximă permisă de lege.

Din calculul evidenţiat în scrisorile trimise, locuitorii au putut vedea valoarea impozitului stabilit pentru anul fiscal 2018, precum şi sumele economisite de fiecare contribuabil, datorită menţinerii cotelor de impozitare la un nivel redus.

Comunicarea prin poştă a Deciziilor de impunere  şi o scrisoare de informare pe anul fiscal în curs, este precedată nu numai de tipărirea acestora ci şi de o procedură de achiziţii publice. Acesta este motivul pentru care Deciziile de impunere, nu pot fi comunicate la începutul anului.

Dorinţa noastră a fost ca, locuitororii să primească Deciziile de impunere înainte de expirarea primului termen de plată pentru anul 2018, pentru ca, să poată beneficia de plata cu bonificaţie.

Începând cu anul 2017, Direcţia Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe vine în ajutorul locuitorilor prin asigurarea unui program cu publicul de luni până joi între orele 8-18, iar vineri între orele 8-14.

Până la mijlocul lunii aprilie, aproximativ 72 la sută a persoanelor fizice și-au achitat impozitele şi taxele pe clădiri şi teren stabilite pentru anul fiscal 2018. Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe îi mulţumeşte locuitorilor şi pe această cale, că şi-au plătit impozitele şi taxele.


 << înapoiAfişare pagină: 18029    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină