Duminică, 22. septembrie 2019
Arhivă ştiri
Începe programul de reabilitare a blocurilor

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a inițiat un program multianual de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor. Conform acestui plan în 2017 vor fi reabilitate blocurile din centrul orașului, în 2018 majoritatea blocurilor afectate din oraș, iar în 2019 urmează blocurile din Zona Gării și lângă drumul principal către Brașov.

Foto: Vargyasi Levente

Legea 153/2011 privind măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, prevede că deținătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populatiei și/sau afectează calitatea mediului înconjurator, sunt obligați ca, din proprie inițiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor.

Conform datelor Primăriei, majoritatea blocurilor din Sfântu Gheorghe intră în categoria de mai sus, excepție făcând clădirile reabilitate termic. Autoritățile administrației publice au responsabilitatea de a înștiința deținătorii de clădire/locuințe despre această obligativitate. În același timp, Legea permite autorităților administrației publice locale să preia integral cheltuielile aferente lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei proprietarilor de locuințe aflați în imposibilitate de a asigura sumele ce le revin, la cererea acestora, ca măsură de protecție socială, dacă proprietarii fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net lunar pe economie.

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a identificat blocurile la care există o necesită sporită privind această intervenție, a înștiințat Asociațiile de Locatari, posibili beneficiari ai programului, care a fost urmată de o întâlnire cu reprezentații Asociațiilor, care la rândul lor au fost rugați să informeze toți deținătorii de locuințe din raza lor de acoperire.

Autoritatea a inițiat un program multianual de intervenție, iar conform acestui plan în 2017 vor fi reabilitate blocurile din centrul orașului, în 2018 majoritatea blocurilor afectate din oraș, iar în 2019 urmează blocurile din Zona Gării și lângă drumul principal către Brașov.
Metodologia programului multianual de intervenție este în curs de elaborare.

 << înapoiAfişare pagină: 1678    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină