Luni, 16. septembrie 2019
Arhivă ştiri
Primăria Sfântu Gheorghe caută director executiv!

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a înființat la sfârșitul anului trecut o nouă direcție în cadrul Primăriei, numită Direcția Tehnică şi Monitorizare societăți comerciale subordonate şi servicii publice. Direcția, cu cele două birouri subordonate, numite Biroul de Dezvoltare, Investiţii și Biroul pentru monitorizare societăți comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice au scopul de a acorda o atenție sporită spațiilor publice și a funcționării potrivite a utilităților publice, respectiv de a interveni mai rapid și mai eficient în cazul eventualelor probleme.

Activitățile principale ale Direcției Tehnice şi Monitorizare societăți comerciale subordonate şi servicii publice se concentrează în jurul a trei teme majore, după cum urmează: monitorizarea și verificarea spațiilor și utilităților publice, a stării străzilor și pavajelor, a terenurilor de joacă sau a iluminatului public, pe de o parte. Pe de altă parte, această Direcție, prin Birourile subordonate, ține legătură cu societățile comerciale şi regiile autonome de interes local, pregătește deciziile, hotărârile, contractele, respectiv întocmește rapoarte legate de aceste societăți. O a treia arie de responsabilitate a Direcției este monitorizarea investițiilor de scară mare implementate din bugetul public, cum ar fi de ex.  Arena Sepsi, cinematograful orașului sau Parcul industrial de la Câmpu Frumos.

Având în vedere informațiile de mai sus, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului: un post de director executiv, gradul II.


Cerințele obligatorii pentru postul de Director executiv al Direcției Tehnice şi Monitorizare societăți comerciale subordonate şi servicii publice sunt: universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență  în domeniul științelor inginerești, în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei public studii de masterat, vechime de min. 3 ani și cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe 30 ianuarie la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267 316957 / 126).

Informații detaliate, bibliografia obligatorie, respectiv lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere pot fi găsite pe pagina http://www.sfantugheorgheinfo.ro/index.php?page=255.

Vă dorim succes!<< înapoiAfişare pagină: 798    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină