Luni, 13. iulie 2020
Arhivă ştiri
Ajutor financiar minimis

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Camera de Comerț și Industrie a județului Covasna a dezvoltat un sistem de ajutor, denumit de minimis, care  promovează fondarea și dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, a Microîntreprinderilor. Acest sistem de ajutor vizează rambursarea a unei părți din impozitul pe clădiri aferent anului 2016.
Până la data de 21 octombrie 2016, antreprenorii din Sfântu Gheorghe  pot solicita ajutorul de minimis.


Foto: Vargyasi Levente

Conform prevederilor, întreprindere mică este întreprinderea care are între 10 și 49  de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depășesc suma menționată mai sus.
Întreprindere mijlocie este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
Microîntreprindere, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Întreprinderile plătitoare de impozit, care își au sediul social sau punctul de lucru în municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv îndeplinesc condițiile de eligibilitate a ofertei, mai au posibilitatea să solicite ajutor de minimis până la data de 21.octombrie.2016.

Contribuțiile de minimis se calculează în funcție de impozitele locale plătite pentru sedii sau puncte de lucru, iar evaluarea solicitărilor se va realiza în ordinea depunerii  cererilor de acord pentru finanțare.

Pentru descrierea completă a sistemului de ajutor de minimis și documentația obligatorie, accesați: http://www.ccicov.com/ro/informatii/1488-proiect-ajutor-de-minimis-2016
 << înapoiAfişare pagină: 2158    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină