Vineri, 20. septembrie 2019
Arhivă ştiri
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe asigură posibilitatea înregistrării gratuite în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă participarea la Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015 – 2023. Prin acest program se asigură posibilitatea înregistrării gratuite în evidenţele de cadastru şi carte funciară a terenurilor extravilane, în Sfântu Gheorghe referindu-se la parcelele nr.250, 259 și 265, aflate pe terenul extravilan denumit Câmpul Frumos. Lista părţilor interesate poate fi vizualizată pe panoul informativ din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, şi pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Pentru mai multe informaţii, vă puteţi adresa Biroului nr. 34 din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe. Documentele necesare se pot înregistra până la sfârşitul lunii octombrie la biroul relaţii cu publicul. Primăria încurajează toate persoanele în cauză să înceapă cât mai curând procesul de înscriere şi solicitare.

Lista părţilor interesate
 << înapoiAfişare pagină: 1976    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină