Luni, 16. septembrie 2019
Arhivă ştiri
Nu este obligatoriu extrasul de carte funciară pentru încasarea texelor pentru impozite

În anul 2016 se impozitează şi suprafeţele de teren ocupate de clădiri. Pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren nu necesită extras de carte funciară. Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc, pentru anul fiscal 2016, până la data de 31 martie 2016, suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire, respectiv de un apartament.

Drept urmare, anterior datei de 31 martie 2016, cei care plătesc taxe şi impozite pentru anul 2016, se acordă bonificaţie de 10%. Astfel impozitul şi taxa pe terenul ocupat de clădire (blocuri), va putea fi stabilită doar în baza declaraţiei contribuabilului, însoţită de orice documente justificative din care rezultă suprafaţa din teren (de exemplu contractul de vânzare-cumpărare), nu numai de extras de carte funciară.

 << înapoiAfişare pagină: 7649    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină