Sâmbătă, 11. iulie 2020
Arhivă ştiri
Antal Árpád: Sfântu Gheorghe va avea un centru plin de viaţă

- Domnule primar, există oameni în oraş care nu consideră oportună construirea noii piețe principale şi, există, de asemenea, păreri care susţin că nici nu este nevoie de aceasta. La urma urmei, de ce este important ca Sfântu Gheorghe să aibă o nouă piață principală?
- Fiecare primar trebuie să aibă propria viziune asupra direcției în care doreşte să dezvolte orașul pe care-l conduce. Eu cred că construcţia oraşului trebuie continuată de acolo de unde au întrerupt-o predecesorii noştri care au construit tot ceea ce de care noi suntem foarte mândri astăzi.
În prezent, Sfântu Gheorghe nu are o piaţă principală care să atragă oamenii în acelaşi mod în care îi atrage parcul Elisabeta, nu există un spaţiu în sens clasic unde oamenii se pot întâlni, unde se pot organiza diferite evenimente şi unde se pot deschide terase cochete. De exemplu, parcul Elisabeta a devenit deja un loc care atrage oamenii ca un magnet. Însă lucrurile nu au stat întotdeauna aşa, înainte să reamenajăm parcul, o parte a spaţiului a fost chiar inutilizabilă, era întuneric, vegetaţia de sol lipsea, iarba creştea doar pe alocuri, parcul având doar arbori înalţi. Azi parcul este unul dintre cele mai preferate locuri ale locuitorilor oraşului. Am dori să se întâmple la fel şi în cazul pieţei principale. În perioada comunistă centrul istoric a fost dărâmat şi distrus, este important să vindecăm această rană din inima oraşului. Este important să readucem în starea iniţială cel puţin o parte din centrul istoric pentru că atunci când l-au distrus, scopul a fost acela de a distruge spaţiul public preferat al comunităţii locale. Gândiţi-vă doar la faptul că spaţiul din faţa Prefecturii Covasna şi a Bazarului este un loc neutilizat pentru că este inaccesibil şi, în esenţă, este folosit ca loc de parcare de angajaţii a două instituţii, neavând nicio altă funcţie. Acest spaţiu lipsit de viaţă dorim să-l redăm comunităţii locale. În prezent, acest spaţiu este pustiu, urât și tot timpul e gol, dar poate fi transformat în așa fel încât să devină din nou un spaţiu public îndrăgit de localnici.
 

- Cum se va încadra noua piaţă principală în viaţa celor din Sfântu Gheorghe? Ce anume se va schimba, la ce schimbări trebuie să se aştepte locuitorii oraşului în legătură cu noua piaţă principală? Cum se va putea circula după construirea noii pieţe?
- Schimbarea va avea ca rezultat transformarea şi înfrumuseţarea centrului şi vom elimina un spaţiu nefolosit, vom avea promenadă, esplanadă pietonală, fântână arteziană, o scenă mică şi o fântână. Nu trebuie să fim îngrijoraţi în legătură cu locurile de parcare pentru că, deşi cele rezervate instituţiilor vor fi desfiinţate, vom amenaja unele noi în spaţiul din faţa Casei cu Arcade, pe strada Libertăţii. Aș dori neapărat să subliniez faptul că încercăm să creăm noua piață principală în aşa fel încât să acordăm atenție ca noul spațiu să fie adaptat la obiceiurile şi stilul de viaţă al locuitorilor din Sfântu Gheorghe. În ceea ce priveşte circulaţia, municipalitatea trebuie să aleagă una dintre următoarele două concepţii: o posibilitate este aceea ca pe străzile care duc spre piaţa principală circulaţia să se desfăşoare într-un singur sens, prin aceasta va creşte distanţa, dar traficul va fi mai fluid, iar în cealaltă concepţie circulaţia se va desfăşura în ambele sensuri, distanţele rămân cele obişnuite, dar se va circula ceva mai anevoios. Practic, circulaţia se va desfăşura fără maşini doar pe o singură stradă, în fața teatrului, pe piața Libertății, însă pe toate celelalte străzi se va putea circula cu maşini.

 


- Cum trebuie să ne imaginăm piața principală? Cum o să fie aceasta, în ce anume va consta, în mod concret, reamenajarea?
- Se va crea un centru cu aspect istoric, demn de Sfântu Gheorghe, oraş care se află acum într-un plin proces de renaștere, un centru de care ne vom putea mândri cu toţii. Gândiţi-vă ce sentiment plăcut ne cuprinde atunci când ne uităm la vechile cărţi poştale ilustrând Sfântu Gheorghe atunci când centrul era încă „întreg”? Uitaţi-vă la cele două imagini anexate: una dintre fotografii  prezintă vechiul centru al oraşului, iar pe cealaltă apare piaţa principală în prezent. Pe care dintre ele consideraţi că vă aparţine? Sunt convins că nu-l alegeţi spaţiul pustiu, folosit ca loc de parcare gratuit, ci pe cel vechi care a fost un spaţiu deschis, accesibil şi la îndemâna tuturor. Sper că noul spațiu va fi unul plin de viață, cu terase şi cu fântână arteziană, cu plante care ne încântă privirile în fiecare sezon, cu arbori ornamentali care se pot muta şi cu o mulțime de oameni. Aş dori ca noua piaţă principală să fie plin, la fel ca şi parcul, de părinţi şi copii veseli. Noua concepţie a reamenajării centrului ia în considerare deopotrivă nevoile şi aşteptările familiilor, tinerilor şi vârstnicilor, pentru că acest spaţiu nou ne aparţine nouă, tuturor, şi neapărat trebuie restituit comunităţii.


- Opiniile diferă în privinţa colinei care va reprezenta balaurul. Sunt mulţi care consideră că balaurul nu este un simbol pozitiv şi nici nu se integrează în imaginea oraşului Sfântu Gheorghe. Cum vedeți acest lucru, de ce tocmai trupul balaurului doborât se va afla pe piața principală?

- Balaurul oricum face parte din mitologia oraşului, de vreme ce oraşul nostru poartă numele Sfântului Gheorghe care a învins balaurul. Colina balaurului este simbolul acestei victorii, dar în acelaşi timp reprezintă şi dificultăţile cu care ne vom confrunta în viitor. Comunitatea oraşului reprezintă pe Sfântul Gheorghe, acea comunitate care prin unirea forţelor şi prin voinţă comună este capabilă să înfrunte viitoarele încercări şi dificultăţi. În viaţa unui oraş există întotdeauna greutăţi, prezenţa răului este concomitentă vieţii, iar marea întrebare de care depinde solidaritatea comunităţii rămâne acel mod în care se raportează la acestea. De fapt, balaurul este un memento pentru noi că putem face faţă provocărilor, că putem învinge ameninţările împotriva comunităţii, de aceea el este şi simbolul eforturilor locale, pentru că noi trebuie să-l înfruntăm în mod continuu (râde).


- De unde derivă concepţia profesională a pieţii principale şi ce fel de experienţă profesională stă în spatele pieţii principale?
- Mai mulţi arhitecţi importanţi din Bazinul Carpatic au căzut de acord că este foarte important ca Sfântu Gheorghe să aibă o piaţă principală. Ideea concretă că centrul vechi trebuie din nou delimitat cu o clădire sau compoziţie plastică provine de la Guttmann Szabolcs, fostul arhitect şef al Sibiului. În ceea ce priveşte concepţia legată de noul centru al oraşului, cu aceasta sunt de acord şi specialiştii în domeniu, poate colina balaurului este problema în privinţa căruia nu există un consens. Pe locul colinei inițial planificasem să fie construită o clădire modernă, sediul Centrului Artistic Transilvănean, proiect care s-a considerat a fi imposibil de realizat în actuala conjunctură politică. Din acest motiv, colina balaurului a fost creată ca o modalitate specială pentru despărţirea spaţiului.

- Unii membri ai comunităţii româneşti şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la noul centru. Cum răspundeţi acestor temeri?
- Consider că nu este corect să se dea spaţiilor o tentă etnică. La Sfântu Gheorghe, fiecare spaţiu public aparţine oamenilor, nu există spaţiu român sau maghiar. Eu cred că este important ca spaţiile publice ale oraşului să se umple de viaţă şi oamenii să le folosească cu plăcere. Piaţa Mihai Viteazul a fost reabilitată urmărind această idee, sunt mai multe spaţii verzi, există şi o fântână arteziană, iar datorită acestei modernizări fostul spaţiu lipsit de viaţă, în prezent, a devenit un loc agreat de locuitorii oraşului. De asemenea, prin reabilitarea zonei centrale, scopul nostru este să redăm comunităţii locale acest spaţiu. Încercarea de a da o tentă etnică acestei iniţiative este o greşeală şi consider că aceasta dăunează relaţiilor interetnice locale. Şi nu în ultimul rând, proiectul privind reabilitarea zonei centrale a fost sprijinit şi de consilierii români, iar pentru mine ei sunt reprezentanţii legitimi ai comunităţii româneşti locale.

 


- Cât va costa reamenajarea centrului şi care este modul de finanţare?

- Lucrările de reamenajare a centrului fac parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, cu excepţia colinei balaurului, şi vor fi finanţate din fonduri europene. Aceste fonduri vor fi utilizate exclusiv pentru lucrările cuprinse în proiect şi nu pot fi folosite în alte scopuri. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană cuprinde reabilitarea Casei Bene, adică a clădirii Muzeului Cinegetic, a centrului social, reabilitarea a 19 străzi şi a unei pieţe (piaţa Fântânii) din zona de acţiune urbană, precum şi a parcului din strada Cimitirului care anterior era o groapă de gunoi. Valoarea lucrărilor cuprinse în proiect este de 40 milioane de lei din care contribuţia proprie a oraşului este de 2,7 milioane de lei. Pentru înălţarea colinei balaurului se vor folosi fonduri de la bugetul local.
 

- În fine, care este mesajul dumneavoastră pentru cei care şi-au exprimat îndoieli cu privire la ideea construirii unui nou centru al oraşului?
- Sper că, atunci când va fi finalizat, noul centru va fi pe placul tuturor, pentru că se va crea un spaţiu public ce aparţine tuturor. Aş dori să reamintesc scepticilor că tot ce s-a construit în oraşul nostru şi de care suntem foarte mândri azi, a provocat discuţii aprinse la vremea respectivă. A generat dezbateri construcţia clădirii Muzeului Naţional Secuiesc, a Casei Comitatului şi aşa mai departe. Chiar şi amenajarea unui parc în piaţa din centru a constituit un subiect de dezbatere. Aceste dezbateri au loc în toate epocile. Faptul că există păreri despre procesul de dezvoltare al oraşului, chiar dacă ele diferă în anumite privințe, este un lucru pozitiv, în opinia mea, iar acest lucru arată că oamenii sunt interesaţi de tot ce se întâmplă în oraş, pentru că ei iubesc acest oraş.
 << înapoiAfişare pagină: 9735    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină