Sâmbătă, 21. septembrie 2019
Arhivă ştiri
Schimb de experienţe în domeniul dezvoltării urbane

În cadrul evenimentelor organizate cu ocazia Zilelor Sfântu Gheorghe vom primi în parteneriat cu Consiliul Judeţean Covasna delegaţiile a opt autorităţi locale din Ungaria, Croaţia, Slovacia şi Slovenia. Oaspeţii noştri vor participa pe data de 1 mai, începând cu ora 9 la conferinţa cu titlul Bune practici de dezvoltare urbană, organizată în Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”, unde, prin prezentarea unor exemple pozitive deja realizate în domeniul dezvoltării urbane, vor fi abordate următoarele teme principale: rolul spaţiilor publice în formarea comunităţii, oraş şi identitate, precum şi cum poate deveni un oraş locuibil prin cultură.


Schimburile interactive de experienţă, dialogul între culturi deţin un rol  important în dinamica relaţiilor transfrontaliere, totodată pot avea un efect benefic în sânul comunităţii noastre în procesul de creare a valorilor, contribuind astfel la realizarea obiectivelor transnaţionale ale Uniunii Europene.


Municipiul Sfântu Gheorghe a obţinut o finanţare nerambursabilă în valoare de 25.000 EUR prin programul Europa pentru cetăţeni (2014-2020), componenta 2. Implicare democratică şi participare civică, măsura Înfrăţirea oraşelor, printr-un proiect depus anul trecut la Comisia Europeană în vederea  întreţinerii şi extinderii relaţiilor cu oraşele înfrăţite cu oraşul nostru.
Prin mobilizarea cetăţenilor la nivel local şi la nivelul Uniunii pentru a dezbate aspecte concrete din agenda politică europeană, măsura urmăreşte promovarea participării civice la procesul de elaborare a politicilor Uniunii şi sporirea oportunităţilor de angajament societal şi voluntariat la nivelul Uniunii. Pentru a crea o punte între cetăţeni şi Uniunea Europeană, este deosebit de important ca proiectele sau activităţile sprijinite prin prezentul program să vizeze aspecte legate de viaţa cotidiană a cetăţenilor, aspecte relevante pentru aceştia.

 


 << înapoiAfişare pagină: 7676    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină