Sâmbătă, 21. septembrie 2019
Arhivă ştiri
Sprijin oferit asociaţiilor de proprietari

Se poate realiza eficientizarea energetică a blocurilor

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe demarează, şi în acest an, programul de reabilitare termică a blocurilor. Pot aplica acele asociaţii de proprietari care nu au datorii la furnizorii de utilităţi, şi care au la dispoziţie o cincime din valoarea lucrărilor, ceea ce reprezintă aportul propriu. Restul cheltuielilor vor fi acoperite de către municipalitate din bugetul local, prin programe guvernamentale şi surse europene.


Intenţia de participare la acest program trebuie anunţată prin depunerea cererii la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, până cel târziu la data de 30 ianuarie 2015. Documentaţia, pe lângă cererea completată, mai trebuie să cuprindă şi procesul-verbal întocmit de asociaţia de proprietari, din care reiese faptul că majoritatea locatarilor sunt de acord cu izolarea termică a blocului.


Pot aplica la acest program acele asociaţii de proprietari care, la momentul depunerii cererii, proprietarii de locuinţe pot face dovada faptului că au la dispoziţie 20% din cheltuielile lucrărilor de izolaţii. Extrasul contului bancar, cât şi adeverinţa emisă de către Gospodăria Comunală, care să ateste faptul că asociaţia de proprietari nu are restanţe, trebuie, de asemenea, anexate la documentaţie.


Documentaţiile depuse vor fi evaluate de către o comisie numită  de Consiliul Local. Printre criteriile de evaluare figurează şi anul de construcţie al blocului care se doreşte a fi izolat termic, materialul de construcţie, şi locul acestuia în oraş. Astfel că, de exemplu, blocurile construite din elemente prefabricate din beton vor obţine punctaj mai mare decât clădirile care au fost construite înainte de anii 1950.


Condiţiile de participare la Programul local privind creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din oraş au fost adoptate în şedinţa Consiliului Local din data de 31 octombrie 2013. Mulţumită acestuia, locatarii apartamentelor au posibilitatea de a scădea cheltuielile cu consumul de energie.


Informaţii suplimentare legate de program se pot obţine de la Compartimentul de Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari. Cererea care trebuie completată poate fi descărcată de pe site-ul  www.sfantugheorgheinfo.ro.


 << înapoiAfişare pagină: 10021    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină