Marţi, 17. septembrie 2019
Arhivă ştiri
Se poate solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei

La fel ca şi în anii precedenţi, şi în acest an, în Sfântu Gheorghe, solicitările pentru ajutorul de încălzire a locuinţei sunt primite şi operate de către Direcţia de Dezvoltare Comunitară. Din cele spuse de domnul director Tankó Vilmos, instituţia de pe strada Erege este căutată zilnic de 80 – 100 de persoane. Anul acesta, şi cei care încălzesc locuinţa cu ajutorul curentului electric pot solicita ajutor, dar numărul cererilor depuse până acum în acest sens este mic.

 - În primul rând trebuie menţionat faptul că, pot beneficia de acest sprijin doar familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei – a subliniat domnul director.

Dar aceasta nu este singura condiţie sine qua non, tot aici se putându-se enumera şi următoarele: dacă solicitantul are un alt apartament, dar are un teren intravilan cu suprafaţa mai mare de o mie de metri pătraţi în zonă urbană, şi 2 mii de metri pătraţi în zonă rurală.

Domnul director Tankó Vilmos este de părere că noul regulament îngreunează acceptarea cererilor, regulament conform căruia persoanele care au în proprietate autoturisme sau motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, nu pot  beneficia de ajutor de încălzire. Totodată, depozitele bancare cu valori mai mari de 3.000 de lei, reprezintă motiv de refuz al cererii.

- În acest an pot solicita ajutor şi cei care încălzesc locuinţele cu ajutorul curentului electric, dar numărul solicitărilor este nesemnificativ – a declarat domnul director. Cererile pot fi depuse de aproximativ două săptămâni, până acum fiind aduse în jur de o mie de dosare, iar experienţa anilor precedenţi arată că numărul va creşte până la 3000 – 3500 de solicitări, în schimb, datorită faptului că cei care au maşini mai tinere de zece ani nu vor putea beneficia de ajutor de încălzire, numărul solicitanţilor va putea scădea.

Pentru a solicita ajutorul de încălzire, doritorii trebuie să depună la dosar următoarele acte: cererea de 11 pagini, ultima factură de gaz sau de electricitate. Componenţa familiei poate fi dovedită prin copiile următoarelor acte – act de identitate pentru fiecare membru major al familiei, certificat de naştere al copiilor.

Dovada venitului pentru fiecare membru al familiei: cupon de pensie, adeverinţă de salariu cu venitul net (aceasta trebuie să cuprindă toate sporurile, bonuri de masă etc), în unele cazuri este nevoie de certificate fiscale eliberate de Administraţia Finanţelor Publice, dovada alocaţiei pentru copii (cupon poştal, extras de cont). Pentru elevii care au împlinit vârsta de 18 ani, e necesară adeverinţă de la şcoală, iar pentru studenţi, certificat fiscal.

Este important ca pe factură şi pe actul de identitate al solicitantului să figureze aceeaşi adresă, motiv pentru care, dovada domiciliului (reşedinţei) se face prin documente oficiale.

De asemenea, documentaţia mai trebuie să cuprindă şi adeverinţă pentru terenurile agricole, eliberată de către Primărie, Compartimentul de Registrul Agricol, pentru fiecare persoană majoră din familie, copia documentelor justificate ale proprietăţilor, copie după actul de dobândire al locuinţei (contract de vânzare – cumpărare), şi copie după talonul autoturismului.

Pentru cei care folosesc gazele naturale pentru încălzire, şi venitul net pe membru de familie nu depăşeşte 155 de lei, cuantumul ajutorului este de 262 de lei, pentru un venit pe membru de familie cuprins între 155,1 – 210 lei, ajutorul este de 190 de lei, şi pentru un venit pe membru de familie cuprins între 210,1 – 260 de lei, ajutorul este de 150 de lei. Pentru solicitanţii care folosesc lemne de foc pentru încălzirea locuinţei, cuantumul ajutorului este cuprins între 54 de lei – sumă maximă şi 16 lei – sumă minimă.<< înapoiAfişare pagină: 2118    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină