Marţi, 17. septembrie 2019
Arhivă ştiri
În atenţia solicitanţilor ajutorului pentru încălzire

Dosarele de solicitare pot fi depuse pe strada Erege, nr.19, până pe data de 20 noiembrie, dacă solicitanţii doresc să primească acest ajutor întregul sezon de încălzire (noiembrie 2012 – martie 2013).

Cererile de solicitare a ajutorului de încălzire se pot depune până în data de 20 a fiecărei luni, dar cele care vor fi depuse după data de 20 noiembrie, vor primi ajutorul doar pentru lunile rămase, până în martie. De exemplu, o familie care va depune cererea până la data de 20 decembrie, va primi ajutorul doar pentru patru luni.

Pentru solicitare sunt necesare: cerere tip şi ultima factură de gaz.

Componenţa familiei poate fi justificată prin copii ale următoarelor acte:
carte de identitate sau buletin de identitate pentru fiecare membru adult al familiei; certificatul de naştere al copilului (copiilor); certificat de căsătorie, certificat de deces, sentinţă de divorţ ; hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii; decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii.


Adeverinţe de venit pentru fiecare membru de familie: cupon de pensie, adeverinţă de la locul de muncă, adeverinţe eliberate de Administraţia Finanţelor Publice, adeverinţă alocaţie de stat pentru copii, (mandat poştal, extras de cont), pentru elevi peste 18 ani adeverinţă de la şcoală, pentru studenţi adeverinţă de venit  eliberată de Administraţia Finanţelor Publice;

Este necesară o copie după buletinul titularului facturii - în cazul în care solicitantul nu este aceeaşi persoană cu titularul facturii; în cazul în care adresa de pe factură şi carte de identitate nu corespund, rugăm sa depuneţi acte doveditoare cu privire la şederea Dvs. la adresa respectivă ( contract de închiriere, contract de vânzare, adeverinţă de la asociaţia de proprietari etc).
Trebuie depusă la dosar şi o adeverinţă pentru teren agricol pentru toate persoanele care au împlinit 18 ani, eliberată de către Primărie (compartimentul de Registru Agricol) ; şi copie după actele doveditoare despre deţinerea în proprietate a unor imobile sau autovehicule (talon sau contract de vânzare-cumpărare) pentru toate persoanele care au împlinit 18 ani.

 << înapoiAfişare pagină: 2034    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină