Luni, 16. septembrie 2019
Arhivă ştiri
Anunţ

Primăria Municipiului Sfântu. Gheorghe


Organizează LICITAŢIE pentru ocuparea domeniului public cu ocazia târgului de Zilele Sfântului Gheorghe (6-8 mai 2011), pentru standuri de comerţ cu amănuntul. Ofertele în plicuri sigilate vor fi depuse până în data de 18 aprilie 2011, ora 10 la sediul Primăriei Sfântu Gheorghe, Biroul Relaţii cu Publicul sau la Tega SA (str. Crângului nr. 1).

Informaţii suplimentare la telefon 0367-401911. Regulamentul licitaţiei, harta târgului, formularele se găsesc la biroul de relaţii cu publicul al Primăriei Municipiului sau la sediul Tega SA.

 

HOTĂRÂREA NR.  73/2011

cu privire la instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2011    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15.738/2011 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se stabileşte perioada de desfăşurarea a Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2011, pentru data de 6-8 mai.
(2) Se aprobă planul de amenajare al Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2011, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se stabilesc taxele speciale pentru ocuparea temporară a domeniului public din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, cu ocazia Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2011, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – “Târgul Zilelor Sfântu Gheorghe 2011” va fi coordonat de funcţionarul împuternicit prin dispoziţie de primar, în colaborare cu S.C. TEGA S.A., prin sectorul de Administrare a Pieţelor.
ART. 4. – Dreptul de ocupare a domeniului public pentru standuri de comerţ cu amănuntul se dobândeşte în baza licitaţiei organizate conform regulamentului de licitaţie, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă,
ART. 5. - Veniturile realizate în baza prezentei hotărâri se vor utiliza exclusiv prin Casa de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, pentru suportarea cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6.- Cu asigurarea executării prezentei hotărâri, se încredinţează Czimbalmos Kozma Csaba, administrator public al municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 31 martie 2011.


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
             Mild Zoltán                                                                     SECRETAR
                                                                                                 Kulcsár Tünde

Anexe:

Regulamentul licitaţiei

Formular de ofertă - standuri de comerţ cu amănuntul

Taxe

Contract de locaţiune

Cheltuieli care se vor efectua din încasarea taxelor speciale

Hartă<< înapoiAfişare pagină: 1569    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină