Marţi, 17. septembrie 2019
Arhivă ştiri
Profesionalism şi constrângerea cifrelor
În aceste zile au apărut în presa locală insinuări cu tentă politică în legătură cu aşa numita destituire a lui Bocsárdi László. Adversarii mei politici au încercat, ca şi altădată, să mă submineze, folosindu-l drept scut împotriva mea pe Bocsárdi László. Şi de această dată, ca şi în trecut, o să răspund cu date concrete, la acuzaţiile aduse, prin intermediul meu, la adresa Primăriei şi Consiliului Local.

Mulţi oameni de bună credinţă au fost induşi în eroare de campania de discreditare a PCM,  eu însumi aş fi semnat fără ezitare petiţia CIVEK (Federaţia Organizaţiilor Civile din Judeţul Covasna), numai că petiţia conţine doar adevăruri parţiale, iar adevărul este cu mult mai nuanţat.


Oraşul are nevoie de Bocsárdi László

Înainte să trec la subiect, vreau să spun, contrar celor scrise şi insinuate, că îl respect pe Bocsárdi László, atât ca om, cât şi  ca artist. Succesul profesional, realizările sale, într-adevăr au făcut ca teatrul din Sfântu Gheorghe să câştige un renume naţional şi internaţional, şi sunt mândru de acest lucru atât ca om iubitor de cultură, cât şi ca primar. Consider că prezenţa lui Bocsárdi László ne îmbogăţeşte oraşul, care are nevoie de un om atât de valoros.

Cu toate acestea, primarul şi Consiliul Local  au obligaţia să gospodărească cu responsabilitate sursele financiare pe care le au la dispoziţie, mai ales când trăim o criză financiară atât de haotică şi toată lumea simte pe propria piele ce înseamnă când trebuie să strângă cureaua şi mai tare. În timp ce teatrele din marile oraşe sunt finanţate de stat, întreţinerea teatrelor din micile oraşe trebuie asigurate către  Consiliul Local. Sfântu Gheorghe este un caz unic, deoarece are în administrare atât teatrul maghiar cât şi pe cel românesc.

Cultura, în captivitatea cifrelor

Din bugetul oraşului, din impozitele plătite de dumneavoastră, în ultimii patru ani am alocat pentru întreţinerea teatrului maghiar 106 miliarde lei vechi. Ca să fie şi mai clar: în perioada 2006-2009 din totalul sumelor rezultate din plata impozitelor pe terenuri, clădiri şi automobile, plătite de locuitorii oraşului, 75,42% a reprezentat suma alocată Teatrului Tamási Áron de către Consiliul Local. Ştim cu toţii că în atribuţiile conducerii locale nu intră numai finanţarea teatrului, ci şi dezvoltarea infrastructurii, îmbunătăţirea calităţii serviciilor.

Comisia

S-a spus de asemenea că eu  am numit membrii comisiei care a evaluat activitatea lui Bocsárdi László. Este adevărat, dar am fost împuternicit de Consiliul Local, fără voturi împotrivă. Nici membrii comisiei nu au evaluat activitatea lui Bocsárdi László în felul în care a apărut în presă. Aş aminti că, printre alţii, l-am rugat şi pe Bíró Béla, o persoană cu o pregătire şi obiectivitate, care nu poate fi pusă sub îndoială,  să facă parte din comisie, dar nu a fost disponibil. L-am ales pe Klárik Attila din următoarele motive: în afară de faptul că este doctorand în filologie, a fost consilier la Guvernul României, unde a participat la procesul de elaborare a legilor ce privesc viaţa culturală, iar în calitate de consilier local, fiind membru în comisia de cultură, are cunoştinţe de ansamblu despre funcţionarea instituţiei.

Comisia a avut şi membri care au acordat punctaj maxim, deoarece i-au evaluat activitatea mai ales din punct de vedere artistic şi nu din punct de vedere managerial. Acesta este punctul sensibil în cazul lui Bocsárdi László. Nimeni nu i-a pus la îndoială nici un moment cunoştinţele profesionale, dimpotrivă, mi-aş dori ca şi în continuare teatrul să urmeze valorile artistice introduse de el. Cu toate acestea, situaţia financiară impune despărţirea categoriei profesionale de cea managerială. Oricât de mult succes a avut Bocsárdi László pe plan profesional, prestaţia managerială poate fi contestată.


Ce înseamnă buna colaborare?


Niciodată nu am cerut şi nu am aşteptat loialitate de la Bocsárdi László, deci şi această afirmaţie este neadevărată şi nedreaptă. Dimpotrivă, l-am rugat să  ţină teatrul deoparte de jocurile politice. Şi eu şi Consiliul Local am sprijinit la maxim proiectele lui Bocsárdi László şi,  în funcţie de posibilităţi, i-am pus la dispoziţie fondurile necesare. Împreună am planificaş Festivalul Reflex din 2011, construirea şi inaugurarea Clădirii Studio. Ne-am angajat să asigurăm actorilor locuinţe de serviciu, să renovăm clădirea teatrului. Este adevărat că, din punctul de vedere al plătitorilor de impozite din oraş, cel mai indicat ar fi ca de problemele financiare, juridice şi administrative ale teatrului să se ocupe o persoană pregătită, cu studii superioare, specializată în ştiinţe economice, care atrage fonduri europene şi care face un lobbi de succes pentru a atrage şi alte fonduri în scopuri culturale. Este nevoie de această schimbare de mentalitate pentru ca Teatrul Tamási Áron să rămână şi în continuare la nivelul artistic bine cunoscut şi apreciat.

Am fost de acord să fie aplicată noua legea privind funcţionarea teatrelor, datorită acestui lucru în Teatrul Tamási Áron s-a putut acorda salarii mai mari pentru angajaţi. Mă bucur că directorul teatrului poate primi un salar de 6550 lei. Trebuie menţionat faptul că pe lângă acest salariu directorul a mai primit şi în plus pentru regizare sume de ordinul  sutelor de milioane din bugetul teatrului. În acelaşi timp Bocsárdi László nu a fost de acord cu rugămintea mea ca el sau angajaţii teatrului să ia concediu fără plată pentru acele perioade când lucrează pentru alt teatru.

Suntem cu toţi bugetari

În pofida criticilor aduse la adresa noastră, primăria a adoptat o poziţie responsabilă faţă de artişti. Deşi a fost reducere de personal fondul de salarii al teatrului a crescut.  Dar cum să mă uit în ochii angajaţilor primăriei, când la instituţia noastră un jurist câştiga 1500 lei, şi la teatru era posibil ca cineva cu studii medii să obţină un venit lunar de 5400 lei. Am încercat să facem economii şi am redus venituri în celelalte instituţii, la teatru salariile au crescut în medie cu 20% în perioada 2008-2009.  Iar în ultimii patru ani cheltuielile raportate la un spectator au crescut de la 90 de lei la 168 lei.

Avem nevoie de schimbare de viziune

Nu voi îngădui nici un fel de şantaj emoţional, când e vorba de interesele oraşului şi a locuitorilor. Am sprijinit şi până acum cultura, şi aşa voi proceda în continuare, acest lucru nu se va schimba. Dar, în ceea ce priveşte conducerea financiară a teatrului, este necesară o schimbare a mentalităţii, trebuie coordonat activitatea artistică şi cea managerială pentru o funcţionare optimă şi eficientă.
Subliniez că Bocsárdi László nu a fost demis, dar trebuie să admită că instituţia are nevoie de un management eficient, trebuie să aibă în vedere pe lângă criteriile artistice şi cele financiare.

Ca primar al oraşului consider că nu încalc libertatea artistică a teatrului dacă formulez următoarele cerinţe:

•    Angajaţii teatrului care lucrează şi în alte teatre să ia concediu fără plată pentru perioada respectivă
•    Să respecte legislaţia în vigoare, în special în domeniul financiar.
•    Atelierele Teatrului Tamási Áron să întocmească facturi pentru lucrările care nu sunt pentru teatru, cu acest lucru contribuind la creşterea veniturilor
•    Atelierele să fie mutate din centrul oraşului în imobilele pregătite de către Primărie la Cîmpul Frumos.
•    Să se folosească mai mult de posibilităţile de atragere de fonduri
•    să asigure din venituri proprii măcar 20 % ale cheltuielilor raportate la un spectator
•    Să aibă un director economic cu studii superioare cu specializarea în domeniul economiei
•    Autonomia instituţională înseamnă şi că suntem buni gospodari, şi că menţinem curăţenia şi mediul civilizat atât în clădirea cât şi în curtea teatrului

Consider că este obligaţia primăriei să impună îndeplinirea  cerinţelor de mai sus, dar, dovedind că nu e vorba de un atac la persoana domnului Bocsárdi László sau la adresa valorilor susţinute de el, voi propune, joi, la şedinţa extraordinară a consiliul local, înfiinţarea unei noi comisii de evaluare, nominalizat de către membrii consiliului local, care să reevalueze activitate managerială a directorului.
Voi propune ca în această nouă comisie să fie nominalizat câte un reprezentant de la UNITER, de la Academia de Teatru din Târgu Mureş şi un consilier local. Dar întreb, indiferent de rezultatul evaluării,  criteriile menţionate nu ar trebui îndeplinite?Antal Árpád András
Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe
<< înapoiAfişare pagină: 2941    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină