Sâmbătă, 25. ianuarie 2020

Până pe 30 aprilie 2020, puteți participa la programul de înfrumusețare a zonelor verzi lansat în urmă cu mai mulţi ani de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe. În cadrul programului, puteţi solicita diverse răsaduri, arbuști, flori, gard viu, gazon, garduri sau bănci pentru o valoare totală de până la 1500 de lei / scară.

80% din valoarea totală a produselor solicitate este acoperită din bugetul local, restul de 20% fiind asigurat de asociațiile de proprietari. Astfel pentru o solicitare totală de 1500 de lei, municipalitatea va asigura 1200 de lei, iar asociaţiile vor avea de plătit 300 de lei.

Scopul programului este de a face zonele verzi din jurul blocurilor mai organizate și mai bine întreținute, contribuind astfel la îmbunătățirea peisajului urban.

În cadrul programului se pot solicita următoarele bunuri::

  • Bancă – 930 lei / buc.
  • Puieţi pomi ornamentali – 25 lei / buc.
  • Arbuşti – 10 lei / buc.
  • Gard viu – 30 lei / metru liniar
  • Flori diferite specii – 2 lei / fir
  • Semințe gazon – 22 lei / kg
  • Gard de protecţie – 50 lei / metru liniar
  • Pământ fertil pentru zone verzi - 60 lei / mc.

Cererile se depun la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe până cel târziu 30 aprilie 2020. Avizarea solicitărilor se va face de către Direcţia de Gospodărire a Domeniului Public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în ordinea depunerii cererilor. Contribuţia proprie se achită după aprobarea cererii, în numerar la Direcţia de Finanţe Publice Locale din str. Oltului nr. 2 sau prin virament bancar la numărul de cont RO80TREZ25624740220XXXXX deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe.

Produsele solicitate pot fi ridicate în zilele lucrătoare între orele 9.00 și 11.00, la data specificată de municipalitate în documentul de aprobare. Mai multe informaţii pot fi solicitate la prin telefon la 0267 314 173 (Karácsony József Attila).

Solicitantul este obligat să planteze plantele în 48 de ore și să monteze alte bunuri în maxim săptămână, fiind responsabil pentru îngrijirea plantelor, iar respectarea regulilor și termenelor de plantare este verificată de către administrația orașului.

Toţi participanţii la Concursul celor mai frumoase zone rezidenţiale, organizat în vara anului 2019, sunt eligibili să participe gratuit în 2020 la programul de înfrumuseţare, dar trebuie să depună o cerere la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. În cazul acestora, Direcţia de Gospodărire a oraşului face un apel ca solicitările să fie făcute cât mai curând posibil, întrucât plantele sunt mai puțin susceptibile să supraviețuiască replantărilor de primăvară târzie și, pe de altă parte, din cauza interesului ridicat al programului, unele bunuri pot fi epuizate.

Mai multe detalii despre program:

HOTĂRÂREA NR.  40/2012 cu Anexa la HCL nr. 40/2012

HOTĂRÂREA NR.  117/2012

HOTĂRÂREA NR.  35/2015

HOTĂRÂREA NR  368/2019

 


Cinema Arta by Cityplex din Sfântu Gheorghe sărbătoreşte trei ani de la deschidere, cu filme nominalizate la Oscar care pot fi văzute duminică, 26 ianuarie.

După 20 de ani de lipsă din viața culturală la Sfântu Gheorghe, Cinema Arta s-a redeschis acum trei ani, oferindu-le locuitorilor şi turiştilor una dintre cele mai populare activități de petrecere a timpului liber. Cinema Arta îi așteaptă pe iubitorii de film cu două săli, una cu 80 de locuri și una cu 76, cu filme 2D și 3D. De la redeschiderea sa în 2017, cinematograful a trecut pragul de 130.000 de spectatori și a proiectat aproximativ 700 de filme.

Aproximativ 15 filme sunt proiectate în fiecare săptămână, printre acestea fiind lungmetraje și filme premiate la festivaluri recente, dar şi pelicule europene, filme pentru copii și familie, filme românești și maghiare, dar nu lipsesc nici filmele documentare ale creatorilor locali.

În octombrie 2018, Cinema Arta a fost inclus în rețeaua Europa Cinemas, prima rețea dedicată filmului european. Obiectivele principale ale reţelei sunt de a furniza suport operaţional şi financiar pentru cinematografele care îşi asumă proiectarea într-o măsură semnificativă a filmelor europene şi de a organiza activităţi pentru publicul tânăr.

Duminică, 26 ianuarie 2020, pentru a sărbători aniversarea cinematografului, vor fi proiectate filme nominalizate la Oscar, iar biletele vor putea fi cumpărate la preţ redus.

Program duminică, 26 ianuarie:

11:00    Dolittle – SUA, aventură-comedie, dublat în limba maghiară

11:15    Dolittle – SUA, aventură-comedie, dublat în limba română

16:00    Les Miserables – Franţa, dramă-crimă, subtitrare în limba română (1 nominalizare la Oscar)

16:30    Bombshell – SUA, biografic-dramă, dublat în limba maghiară (3 nominalizări la Oscar)

18:00    Once Upon a Time... in Hollywood – SUA-Anglia, comedie-dramă, subtitrare în limba română (10 nominalizări la Oscar)

18:30    1917 – SUA-Anglia, război-dramă, dublat în limba maghiară (10 nominalizări la Oscar)

20:45    Joker – SUA, crimă-dramă, subtitrare în limba română (11 nominalizări la Oscar)

21:00    Parasite – Coreea de Sud, dramă-mister, subtitrare în limba română (6 nominalizări la Oscar)

 


Studenții universitari din anii terminali pot aplica până pe 31 ianuarie 2020 pentru bursa de studii acordată de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe. Pentru bursă pot aplica studenţii care își pregătesc teza de licență, masterat sau doctorat în anul universitar în curs. Această bursă se poate acorda studenților cu domiciliul în Sfântu Gheorghe, dar și studenților din alte localități.

Pot aplica studenți care – deși nu sunt din Sfântu Gheorghe –, se află în faza de pregătire a tezei de licență, masterat sau doctorat în anul universitar curent, iar subiectul ales are utilitate locală, sau au efectuat cercetări despre municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv dacă rezultatele cercetării pot fi transpuse în administrație sau în vreun domeniu de dezvoltare al municipiului Sfântu Gheorghe. Studenții cu domiciliul în Sfântu Gheorghe pot aplica indiferent de subiectul cercetării lor.

Valoarea burselor depinde de nivelul studiilor, adică cei care se pregătesc pentru lucrarea de licență pot primi 300 de lei lunar timp de 4 luni, cei care își finalizează studiile de masterat pot beneficia de 500 de lei lunar, iar cei care se pregătesc pentru disertația de doctorat pot primi burse în valoare de 1.000 de lei lunar pentru o perioadă de 4 luni.

Beneficiarii burselor sunt obligați ca până la data de 30 iunie 2020 (licență și master) sau la data de 30 septembrie 2020 (doctoranzii) să depună la sediul Primăriei Sfântu Gheorghe lucrarea de licență, master sau doctorat, în format tipărit și electronic, sub sancțiunea obligării acestora la restituirea sumei primite cu titlu de bursă.

Persoanele interesate pot depune dosarele la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură, sau le pot trimite prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 520008 Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, România. Termenul limită de depunere a dosarelor este 31 ianuarie 2020 (data poştei).

Totodată, indiferent de modalitatea de depunere a documentaţiei, formularul de înscriere trebuie trimis şi în format electronic la adresa de e-mail kinga.sandor@sepsi.ro, până la ora 15:00 a zilei de 31 ianuarie 2020.

Puteți găsi informații detaliate despre procesul de acordare, criterii obligatorii și sistemul de punctaje pe pagina web a Primăriei, la secțiunea Burse pentru studenți (Click AICI).

Consiliul Local Sfântu Gheorghe a lansat programul de burse pentru studenți în 2014, iar la bursă pot aplica studenții sub 35 ani care își continuă studiile universitare, de master sau de doctorat oriunde în lume, și lucrează la pregătirea disertației lor în cursul anului actual.


Contribuabilii care plătesc anticipat până la 31 martie 2020 impozitele locale datorate pentru tot anul beneficiază de o bonificaţie în cuantum de 9%.

Consiliul Local Sfântu Gheorghe a menţinut în 2020 nivelul impozitelor locale pe clădiri sau terenuri la minimul permis de lege, în timp ce impozitul asupra mijloacelor de transport este în limitele permise de lege.

Ca în fiecare an, până pe 31 martie se acordă bonificație în cuantum de 9% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădire, pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an de către persoanele fizice şi juridice. Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante către bugetul local.

De asemenea, se menţine obligaţia declarării în termen de 30 de zile al oricărui fapt care naşte modificări ce afectează situaţia fiscală a contribuabilului.

Termenele de plată a impozitelor locale este 31 martie pentru primul semestru, respectiv 30 septembrie pentru cel de-al doilea, în timp ce taxele locale pe teren/clădire trebuie plătite până în data de 25 a lunii următoare nașterii obligației de plată.

Pentru neplata la termen a impozitelor/taxelor se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună/fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Important! Persoanele care beneficiază de scutirile legale de la plata impozitelor sau taxelor locale, sau de cele stabilite prin hotărârea Consiliului Local (cum ar fi: pensionarii, veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate) vor prezenta documentele justificative cel târziu până la data de 31 martie a anului curent.

Proprietarii clădirilor cu destinația de locuință, respectiv al locuințelor din blocuri, care au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pentru acordarea scutirii vor prezenta documentele justificative până la 31 martie a anului curent.  

E bine de ştiut că locuitorii au posibitatea de a transmite organului fiscal declarații și documente justificative inclusiv pe adresa de e-mail taxeimpozitelocale@sepsi.ro. În cazul persoanelor juridice e-mail-ul de comunicare trebuie să fie însoțit de semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat digital.   

Totodată, atragem atenția şi asupra posibilităților de efectuare de plăţi on-line și consultare a situației fiscale prin Sistemul național electronic de plată on-line cu cardul bancar www.ghiseul.ro, ori prin internet banking la conturile bancare precizate pe pagina oficială a Primăriei www.sfantugheorgheinfo.ro/Taxe locale/Conturi IBAN.

Conform Codului fiscal, orice persoană care deţine în proprietate la data de 31 decembrie 2019 clădiri, terenuri sau mijloace de transport datorează impozit pe tot anul 2020.

Din 2017, autorităţile locale au introdus un impozit diferenţiat pentru locuitori, în funcţie de facilităţile şi infrastructura de care dispun zonele în care locuiesc.

Foto: Vargyasi Levente

 

 


Primăria Sfântu Gheorghe consideră că este important ca în cadrul Anului Elevilor să îi motiveze şi să îi implice pe aceştia în activităţi pentru o viață sănătoasă și activă. O parte importantă a competiţiei „Clasa Campionilor – Cea mai atletică clasă din Sfântu Gheorghe” sunt şi sporturile de iarnă, astfel că organizatorii ar dori să încurajeze elevii să facă sport în aer liber iarna și să captureze acele momente.

Scopul provocării este ca elevii să surprindă momentele din timpul schiatului, snowboardingului, patinajului, săniușului sau a oricărui alt sport de iarnă și să trimită până pe 15 februarie fotografiile făcute la adresa de e-mail sport@sepsi.ro sau să le încarce pe Instagram, cu tag la pagina @diakokeve_anulelevilor.

Fotografiile primite până acum surprind tinerii în timp ce joacă hochei și fac patinaj, iar organizatorii așteaptă cu nerăbdare şi fotografii ale altor sporturi. Sperăm că tot mai mulți elevi vor participa la provocare, arătându-ne momentele sportive din timpul iernii.

Tinerii care trimit cele mai bune fotografii pot câștiga borsete personalizate cu Anul Elevilor. Fotografiile și câștigătorii concursului vor fi postate pe pagina de Facebook Anul Elevilor și pe contul de Instagram diakokeve_anulelevilor.


 


Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţă publică iniţiativa primarului Antal Árpád, referitoare la elaborarea Proiectului de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa e-mail: tunde.balint@sepsi.ro până la data de 30 ianuarie 2020.

Textul complet al proiectului de buget poate fi consultat la următoarele linkuri:

Proiectul bugetului local

Program de investiții

Proiectul bugetului finanțat din venituri proprii și subvenții

Proiectul bugetului fondurilor externe nerambursabile

 


În Sfântu Gheorghe n-aveţi cum să vă plictisiţi iarna pentru că există două patinoare în oraș și două pârtii de schi la Şugaş Băi. Facilitățile administrate de Sepsi ReKreativ oferă divertisment de calitate pentru toate vârstele.

Patinoarul din Piaţa Centrală

Spre deliciul celor mici, şi nu numai, patinoarul a fost deschis în Piața Centrală în decembrie anul trecut, iar acest lucru garantează distracţia în centrul orașului nostru. Patinoarul este foarte popular, fapt dovedit de numărul de bilete vândute: 1.300 bilete standard, 3.100 bilete cu reducere (copii și pensionari), 100 de bilete pentru familii numeroase și 80 de bilete de grup au fost cumpărate între 13 decembrie și 5 ianuarie.

Patinoarul acoperit de lângă Arena Sepsi

Patinoarul acoperit nu este doar unul dintre locurile de desfășurare a programului „Iniţiere în sport” desfăşurat de Primăria Sfântu Gheorghe, prin care copiii din clasele primare învaţă patinajul, ci serveşte și ca teren de antrenamente pentru Clubul de hochei Pinguinii Regali.

Patinoarul este foarte popular şi în rândul locuitorilor, astfel că din cauza numărului foarte mare de patinatori, suprafața gheții a devenit mai subțire în weekendul trecut. La începutul săptămânii însă, gheaţa a fost refăcută folosindu-se 15 mc de apă.

La Patinoarul acoperit, în perioada 21 septembrie – 5 ianuarie au fost vândute 2.000 de bilete standard, 3.500 de bilete cu reducere şi 110 bilete pentru familii numeroase.

Schi la Şugaş Băi

Odată cu apariția zăpezii, staţiunea Şugaş Băi a devenit o destinație preferată pentru pasionații sporturilor de iarnă. Cele două pârtii de schi pot fi urmărite în direct pe camerele web, sunt dotate cu schi-lift, instalaţie de nocturnă şi tunuri de zăpadă.

În weekendul trecut a fost pusă în funcţiune şi secţiunea de jos a pârtiei mari, pentru a mai elibera pârtia mică, unde aglomeraţia a fost foarte mare în ultimele săptămâni. În funcţie de condițiile meteo şi dacă va mai ninge în perioada următoare, se va deschide şi secțiunea superioară a pârtiei mari, însă până atunci preţul tichetelor este acelaşi ca la pârtia mică.

Cei care vizitează Şugaş Băi ar trebui să încerce, de asemenea, serviciile centrului SPA, ale centrului de fitness, dar şi de tratament.

 


Statistica Serviciului Comunitar de Evidență a Persoanelor pe anul 2019 ne indică faptul că numărul copiilor născuți anul trecut, cu domiciliul în Sfântu Gheorghe, se ridică la 485.

În total, Serviciul a înregistrat anul trecut 1.722 de copii nou-născuţi, cu peste 300 mai mulţi decât în 2018, iar dintre aceştia, 1.107 s-au născut la Spitalul Judeţean din Sfântu Gheorghe.

Numărul născuților cu domiciliu în Sfântu Gheorghe a fost cel mai mare în luna noiembrie 2019 – 44, iar cel mai mic în luna martie, doar 16 copii născuţi.

Şi numărul căsătoriilor a fost în creştere anul trecut, la Evidența Persoanelor Sfântu Gheorghe fiind înregistrate 486 de căsătorii, cu aproape 100 mai multe decât în 2018.

În ceea ce priveşte cele mai folosite prenume pentru băieţi, singure sau în combinaţie cu alte prenume, Milán a fost folosit de 12 ori pe parcursul anului trecut, urmat de Bence şi Ádám, de câte 9 ori. În cazul fetiţelor, prenumele Hanna este cel mai întâlnit, fiind folosit de 11 ori, urmat de Vivien de 7 ori şi Adrienn de 5 ori.

 


Odată cu scăderea temperaturilor şi cu precipitaţiile de la începutul anului, sezonul sporturilor de iarnă a început oficial în staţiunea Şugaş Băi prin deschiderea pârtiei mici de schi.

Sepsi ReKreativ, societatea care administrează bazele sportive şi de agrement ale Municipalității, anunţă că pârtia în lungime de 250 de metri și cu un grad de dificultate mediu dispune de instalație schi lift, plase de protecţie şi sistem de iluminare cu nocturnă.

Pârtia funcţionează de luni până joi, între orele 15:00-20:00, vineri între orele 15:00-21:00, iar în weekend şi în vacanţa şcolară (zilnic) între orele 09:00-21:00.

Biletul de acces costă 4 lei pentru adulți, în vreme ce copiii sub 18 ani, persoanele peste 60 de ani şi cele cu dizabilităţi vor plăti 3 lei pentru un bilet.

Totodată, copiii cu o înălțime sub 1,30 m precum şi sportivii din loturile naţionale şi olimpice beneficiază de gratuitate.

Abonamentele pot fi achiziţionate la preţuri cuprinse între 9 şi 150 de lei în funcţie de numărul de urcări cu ski-liftul (de la 4 la 120).

Mai multe detalii despre program, preţuri şi facilităţi găsiţi pe site-ul Sepsi ReKreativ.

Situaţia în timp real a pârtiilor poate fi urmărită LIVE pe camerele Web AICI.

 

 


Pentru al zecelea an consecutiv, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a acordat Burse acelor elevi absolvenți, care pe parcursul liceului au obținut rezultate deosebite la învățătură.

Prin această bursă semnificativă în valoare de 3.000 lei, Consiliul Local dorește să le demonstreze în continuare elevilor claselor a XII-a că merită într-adevăr să învețe, să se dezvolte și să investească timp și energie în studii.

Astfel, bursierii din acest an sunt Miklós Csenge, Roth Apor, Csutak Dávid şi Vargyas Szilamér (toţi de la Colegiul Național „Székely Mikó”), şi Balló Ignác-Norbert, elev la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen”.

Aceştia au fost felicitaţi şi premiaţi în cadru festiv în şedinţa Consiliului Local Sfântu Gheorghe care a avut loc luni, 30 decembrie.

Foto: Vargyasi Levente


Elevii de liceu din Sfântu Gheorghe au început deja concursurile în cadrul şcolilor, iar fiecare ambasador sportiv s-a întâlnit cu elevii liceului pe care îl reprezintă.

După cum v-am anunţat deja, evenimentul de deschidere a campionatului a avut loc la începutul lunii noiembrie, timp în care școlile au primit de la ambasadori un steag personalizat, care va fi folosit în timpul campionatului și al probelor. În prima fază a campionatului, între noiembrie 2019 și februarie 2020, în școli se desfășoară competiții, selectând cele mai atletice clase de liceu (IX-XII).

Elevii Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși”, precum și cei de la „Puskás Tivadar” au început concursul cu un campionat de fotbal. Pe 5 decembrie, Liceul Economic „Berde Áron” a organizat Cupa de fotbal „Moș Nicolae” pentru echipe de fete, la care au participat şi echipe de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” și de la Liceul de Arte „Plugor Sándor”. În ziua finalei, de Moş Nicolae, ambasadorul Fejér Béla a felicitat fetele și a premiat echipele.

De asemenea, la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” elevii au concurat la teste de îndemânare și forță, precum și în competiție în sportul lor preferat.

Începând cu luna ianuarie, ambasadorii vor participa activ la probele din Clasa Campionilor: vor povesti despre evoluția vieții lor sportive, realizările și obiectivele lor. Scopul întâlnirilor este de a inspira elevii să privească mai atent asupra vieții sănătoase și sportive prin exemplul sportivilor de top.

Concurs pentru elevi în perioada vacanţei

Primăria Sfântu Gheorghe anunță şi un concurs de fotografie sportivă pentru elevi în perioada de iarnă. Oricine practică sporturi de iarnă (schi, snowboarding, patinaj, sanie, hochei pe gheață) și îi plăce să surprindă momentul, să ne trimită fotografiile prin email la sport@sepsi.ro sau să le încarce pe Instagram cu tag la pagina @diakokeve_anulelevilor. Elevii care trimit cele mai bune fotografii vor fi premiaţi cu borsete personalizate cu Anul Elevilor. Termenul limită pentru a trimite pozele este 26 ianuarie 2020.

Clasa Campionilor continuă în 2020

În a doua jumătate a campionatului, din februarie până în mai 2020, clasele câştigătoare din fiecare şcoală vor concura între ele la nivel de oraș, astfel încât până la sfârșitul campionatului vom afla care sunt cele mai atletice clase și școli sportive din Sfântu Gheorghe.

Ca premiu, cea mai atletică școală va fi îmbogățită cu un parc de forţă, în timp ce cea mai atletică clasă va putea participa la o tabără. Scopul competiţiei este de a le oferi elevilor o experiență reală în comunitate și de a încuraja cât mai mulți tineri să practice sport la Sfântu Gheorghe.

 


Cu participarea a peste o mie de copii, fațada Teatrului „Tamási Áron” va fi „redesenată” pe 20 și 21 decembrie în cadrul unui eveniment în premieră.

Pentru prima dată în acest an, Primăria Sfântu Gheorghe „animează” clădirea Teatrului cu desene pentru copii. Cu acest eveniment extraordinar, care aduce la viață desenele copiilor pe fațada teatrului, dorim să oferim publicului o experiență inedită în Piața Centrală a orașului nostru în perioada sărbătorilor de iarnă. Proiecţiile vor avea loc vineri şi sâmbătă, 20-21 decembrie, între orele 17:30 – 21:00.

Peste o mie de copii au participat în proiectul Primăriei Sfântu Gheorghe, fiecare Grădiniță și Şcoală din oraș fiind reprezentată. Organizatorii au pus la dispoziţia copiilor foile de desen în format A3, pe care era conturată fațada teatrului, iar copiii și-au făcut propriile desene de Crăciun în creion, acuarelă sau carioci pe aceste pagini.

Au fost multe reacţii pozitive din partea instituțiilor, iar copiii au fost entuziasmați de proiect, fapt dovedit de diversitatea celor peste o mie de desene.

Pictura virtuală a clădirii, cunoscută sub numele de videomapping, este asigurată de Rancz András, fondatorul MORE IS LESS, un artist vizual din Sfântu Gheirghe. În timpul programului, iluminatul public de pe mai mulţi stâlpi din Piața Centrală va fi stins.

Cu implicarea copiilor și a părinților, dorim ca evenimentul să fie o adevărată experiență comunitară de așteptare a Crăciunului, iar scopul nostru este să facem cunoscut acest gen de proiecţii, în special în rândul tinerilor.

Un spectacol de videomapping a avut loc în oraşul nostru şi în cadrul festivalului de artă contemporană pulzArt în anul 2016, când Colegiul Naţional „Székely Mikó” a fost pictat de o echipă coordonată tot de Rancz András, iar în 2018, când Bordos László Zsolt a organizat un atelier de videomapping în seara închiderii festivalului, lucrările au fost prezentate pe fațada Teatrului „Tamási Áron”.

 

 


Renovarea clădirii principale a Liceului Teoretic „Mikes Kelemen” a fost finalizată în această toamnă. După renovarea fațadei clădirii vechi, s-au renovat sălile de clasă, coridoarele, cancelaria, sala de festivităţi și curtea Liceului.

Lucrările de renovare exterioară au inclus repararea şi revopsirea structurii acoperișului, vopsirea exterioară, înlocuirea ușilor și ferestrelor și repararea curții interioare a clădirii. Pe fațada clădirii a fost restaurat vechiul element decorativ, astfel încât în timpul renovării clădirea principală a fost restaurată la forma sa inițială.

La primul etaj al clădirii, sălile de clasă au fost renovate, sistemul de încălzire și electricitate a fost reabilitat, podeaua a fost înlocuită, şi a fost instalat un tavan fals. De asemenea, băile și coridoarele de la primul etaj au obținut un aspect nou.

La parter, sistemul de încălzire și electricitate, precum și podeaua au fost înlocuite pe holuri şi în cancelarie.

Renovarea instituției de învățământ a costat 4.735.990 lei şi a fost co-finanţată prin Programul Național de Dezvoltare Locală cu suma de 4.159.883 lei. Diferența rămasă până la valoarea totală a investiţiei a fost acoperită de municipalitate.

De asemenea, Primăria Sfântu Gheorghe intenționează să renoveze prin PNDL şi clădirea principală a Colegiului „Székely Mikó”, clădirea fostei Tipografii Jókai. De asemenea, se fac planuri pentru modernizarea clădirilor A și B de la Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”, dar și clădirea bibliotecii și curtea instituției.

Foto: Vargyasi Levente


Consiliul Local Sfântu Gheorghe a aprobat în şedinţa ordinară de la finalul lunii noiembrie modificarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020, atât pentru persoanele fizice cât şi cele juridice.

Primarul Antal Árpád a prezentat în cadrul unei conferinţe de presă date şi cifre concrete despre aceste modificări, pentru a aduce lămuriri privind valorile exacte ale impozitelor locale pe anul viitor.

Astfel, în cazul unui „pachet” format din autoturism cu o cilindree sub 1.600 cmc, care înseamnă aproape două treimi din mașinile înmatriculate în oraș de persoanele fizice, și un apartament cu două camere din Zona B, o familie va plăti anul viitor impozite locale de 177 de lei. Dacă scoatem din calcul rata anuală a inflaţiei, de 4,6%, observăm că majorarea efectivă faţă de anul curent este de doar 11 lei pe an, conform graficului de mai jos.

Concret, în cazul mașinilor mici, impozitul va crește de la 70 de lei anul acesta la 84 de lei, iar în cazul apartamentelor, impozitul pentru cetățenii din Sfântu Gheorghe este la cel mai mic nivel permis de lege.

Conform legislaţiei fiscale în vigoare, pentru anul 2020, Primăria Sfântu Gheorghe ar putea percepe impozite locale maxime în valoare totală de 435 de lei pe an pentru o familie care are o mașină sub 1600 cmc și un apartament cu două camere din Zona B, în timp ce anul viitor această valoare este de doar 177 de lei.

Întrucât locuitorii orașului au transmis mai multe păreri conform cărora impozitele din Sfântu Gheorghe sunt mai mari decât cele din alte oraşe, primarul Antal Árpád a comparat cifrele a trei orașe vecine, arătând că anul viitor impozitul pe locuinţe în Brașov și Miercurea Ciuc va fi cu 25% mai mare decât la Sfântu Gheorghe, în timp ce la Târgu Secuiesc va fi cu 16% mai mare.

La fel ca în anii trecuţi, contribuabilii care nu au restanțe la plata impozitelor și taxelor locale și plătesc anticipat până la 31 martie 2020 impozitele locale datorate pentru tot anul beneficiază de o bonificaţie în cuantum de 9%.

Impozitele locale reprezintă sub 6% din bugetul total al oraşului

Primarul Antal Árpád a prezentat şi date legate de ponderea impozitelor şi taxelor locale în bugetul total al oraşului pe un an. Astfel, impozitele locale pe clădiri, terenuri, autoturisme, plătite de locuitorii din Sfântu Gheorghe direct către municipalitate au reprezentat anul trecut 5,71% din totalul bugetului local. Restul bugetului local este reprezentat de impozitul pe venitul global, proiectele atrase de municipalitate, lobby şi aşa mai departe.

Astfel, la un calcul mediu, o familie din Sfântu Gheorghe plăteşte lunar impozite locale de 15 lei, în schimbul cărora municipalitatea oferă servicii de educație, cum ar fi grădinițe, școli, dar și învățământ universitar. Autorităţile locale joacă un rol semnificativ şi în viața sportivă a oraşului, prin contribuția la dezvoltarea acesteia. De asemenea, este responsabilitatea municipalității să furnizeze servicii culturale, adică să întrețină cele șapte instituții culturale din oraş prin subvenţionarea acestor instituţii, la fel cum se întâmplă şi în cazul transportului public.

În același timp, curățenia orașului este un serviciu plătit de municipalitate, locuitorii plătind către TEGA doar pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor, iar curățarea spaţiilor publice este asigurată de municipalitate. În plus, în fiecare an, primăria lansează proiecte prin care furnizează servicii sociale, sprijină bisericile, societăţile și infrastructura.


Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe încearcă să reducă dificultățile cauzate de creșterea rapidă a numărului de autovehicule prin stabilirea și închirierea de locuri de parcare publice. În cele ce urmează vă vom arăta cum să închiriaţi un loc de parcare.

În Sfântu Gheorghe, închirierea locurilor de parcare rezidențiale este reglementată de Hotărârea Consiliului Local 16/2017. Locurile de parcare se închiriază prin licitaţie, cu excepția persoanelor cu dizabilități care au dreptul la locul de parcare cel mai aproape de locul de reședință.

Primăria Sfântu Gheorghe va notifica Asociaţiile de proprietari / locatari despre informaţiile necesare pentru pregătirea procedurii de atribuire/licitaţie, acestea având obligaţia de a informa locuitorii.

Astfel, cei care doresc să liciteze pentru un loc de parcare trebuie să depună dosarele la Asociaţiile de proprietari, acestea trebuind să conţină următoarele documente:

Locuitorii care solicită locuri de parcare publicitate își depun formularele de cerere la comisiile raionale, care includ următoarele: cerere; copie B.I./C.I., copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului, cu ITP valabilă la data licitației și certificat fiscal emis de Direcția Finanțe Publice Municipale pentru dovada plății taxei de 50 lei pentru participarea la licitaţie.

După procesarea cererilor primite, Asociaţiile de proprietari vor afişa data licitaţie, care va avea loc în sala de ședințe nr. 29 a Primăriei Sfântu Gheorghe.

După licitație, structura metalică galbenă pentru locurile de parcare este instalată de municipalitate, iar chiriașul este responsabil de întreținerea acestora.

Prețul de pornire pentru un loc de parcare este de 160 de lei + TVA pe an (suma este recalculată la cursul euro în prima zi lucrătoare a lunii septembrie). Participanții vor licita în paşi de 15 lei până va rămâne un singur solicitant pentru un loc de parcare. Închirierea va expira în 5 ani de la prima licitație, iar parcarea va fi relicitată.

La licitație, persoana al cărei domiciliu permanent se află la adresa locului de parcare are prioritate față de cei care au o reședință temporară, faţă de cei care au licitat pentru al doilea sau al treilea loc de parcare sau cei care vor parca o mașină a companiei în acea locație.

Pentru mai multe informații despre închirierea locurilor de parcare rezidențiale, vă rugăm să contactați Compartimentul pentru Autorizarea Activităţilor de Transport Public Local la numărul de telefon 0267 313 323.

Hotărârea nr. 16/2017

Anexa nr. 1 la H.C.L. 16/2017

Anexa nr. 2 la H.C.L. 16/2017

 


Încurajată de succesul evenimentului Silent Poetry din cadrul pulzArt7, o altă echipă de tineri a venit cu o idee pentru un proiect care să promoveze lectura. În spatele ideii unor BookStaţii se află echipa basement, care este formată dintr-un mix de elevi de la liceele Mikes și Mikó.

BookStaţia este în primul rând un proiect de promovare a lecturii, astfel că de la jumătatea lunii decembrie, în Piaţa Centrală vor exista rafturi de cărți în aer liber. De asemenea, în mai multe staţii de autobuz din oraş vor fi amplasate aceste rafturi, unde oricine poate citi din cărţile existente, sau poate îmbogăți raftul cu cărți care nu mai sunt necesare acasă, spre deliciul trecătorilor. Odată cu sărbătorile care se apropie, poate că o carte adusă de acasă va aduce o bucurie sau un zâmbet pe chipul unui copil sau chiar adult.

Inițiativa are şi rolul de a îi deconecta pe trecători de la tehnologia de care suntem din ce în ce mai dependenţi, convingându-i să îşi ia ochii din telefoane şi de la reţelele sociale, şi să răsfoiască o carte în timpul în care aşteaptă autobuzul.

Disponibile în permanență, aceste „biblioteci” gratuite în aer liber încearcă să readucă în actualitate plăcerea lecturii, oferind în acelaşi timp o experiență comunitară.

Până la amplasarea rafturilor, aşteptăm donații de cărți în diverse puncte de colectare, pentru a putea fi puse mai târziu pe rafturi. Puteți trimite cărțile până pe 8 decembrie la oricare dintre următoarele locuri: Szimpla, Tein, Bufetul teatrului, Liceele şi bisericile din oraş, Casa de Cultură „Kónya Ádám” sau Biroul de Imagine al Primăriei.

Tinerii care au lansat proiectul îi încurajează pe toți locuitorii orașului să doneze cărțile vechi și apoi să caute lecturi noi și interesante în BookStaţii.

 


O statistică oficială pusă la dispoziţie de societatea care administrează şi întreţine iluminatul public din Sfântu Gheorghe ne arată că de la punerea în funcţiune a serviciului non-stop de sesizare a problemelor, peste 130 de solicitări au fost făcute de locuitorii oraşului.

Astfel, marea majoritate a sesizărilor făcute de locuitori începând cu mijlocul lunii octombrie au fost rezolvate, restul fiind în curs de rezolvare în aceste zile.

În ceea ce priveşte zonele cu cele mai multe probleme, nu se poate identifica o zonă anume în acest sens, cele mai multe sesizări venind din toate zonele oraşului în care sistemul de iluminat public nu a fost modernizat în ultimii ani.

Reamintim locuitorilor că au la dispoziţie numărul de telefon 0751586462 la care pot sesiza oricând, de luni până duminică, 24 de ore pe zi, eventualele probleme apărute în cazul iluminatului public de pe raza oraşului.

Facem un apel la populaţie să nu apeleze abuziv acest număr, care este destinat doar problemelor reale şi cazurilor urgente.

 


Înainte de venirea iernii, condițiile meteorologice actuale permit atât lucrări minore cât şi continuarea unor lucrări mai importante din oraș.

Compania locală de construcții Sepsi Út lucrează la parcările şi trotuarele de pe strada Viitorului, la intersecţia străzilor Császár Bálint și Crângului, în zona blocurilor 4, 5, 8 și 9, şi în spatele blocului 35 din strada Lăcrămioarei și în paralel la vopsirea marcajelor în mai multe puncte din oraș.

În strada Andrei Şaguna, Valdek Impex lucrează la sistemul de canalizare pluvială, conducta principală fiind deja pusă la punct.

Porţiunea de pe strada Kós Károly dintre străzile Andrei Șaguna şi Pârâului va fi asfaltată în această săptămână, urmând ca porţiunea finală, de la pod până la sensul giratoriu, să fie reabilitată la primăvară. De asemenea, trotuarele de pe strada Kós Károly vor fi accesibile înainte de venirea iernii.

Tot în această perioadă se lucrează şi pe strada Crângului la conductele de apă pluvială.

Angajaţii Grădinăriei orașului au finalizat asfaltarea parcării din fața Cinema Arta și lucrează în prezent la renovarea trotuarului pe strada Luceafărului.

Foto: Vargyasi Levente


Numărul total al camerelor ajunge astfel la 89 pe tot teritoriul municipiului.

Primăria municipiului Sfântu Gheorghe şi Poliţia Locală au amplasat în ultima perioadă încă 23 de camere de supraveghere în 15 locaţii din oraş.

Este vorba preponderent despre zonele limitrofe cartierului Őrkő, unde scopul camerelor este unul operativ. Astfel, în cazul unui incident sau la cererea organelor de anchetă, imaginile surprinse de aceste camere pot fi folosite pentru identificarea unor eventuale infracţiuni sau făptaşi.

Majoritatea camerelor sunt montate în intersecţiile din zonele respective şi ajută la asigurarea ordinii şi liniştii publice, având şi un rol preventiv prin faptul că descurajează persoanele care vor să comită fapte antisociale.

De asemenea, imaginile respective ajută şi organele de anchetă, Poliţia Locală Sfântu Gheorghe având aproape zilnic solicitări pentru a pune la dispoziţia Poliţiei sau Procuraturii imaginile din anumite zone.

Pe harta de mai jos sunt marcate cu culoarea roşie camerele de supraveghere amplasate în ultima perioadă.

 


În Anul Elevilor la Sfântu Gheorghe, Primăria Municipiului pune un accent deosebit pe încurajarea sportului și, de asemenea, pe experimentarea mişcării ca acţiune comunitară, motiv pentru care conducerea orașului lansează competiţia „Clasa Campionilor – Cea mai atletică clasă din Sfântu Gheorghe”.

În prima fază a Campionatului, între noiembrie 2019 și februarie 2020, competițiile vor avea loc în școli, selectând cele mai atletice clase de liceu (IX-XII). În a doua fază, din februarie până în mai 2020, clasele câştigătoare își vor testa abilitățile la nivelul orașului, astfel încât până la sfârșitul campionatului vom afla care sunt cele mai sportive clase din Sfântu Gheorghe, dar vom desemna și cea mai sportivă școală din oraş!

„Scopul nostru prin acest program este să ajutăm copiii să facă din ce în ce mai multă mişcare, mai mult sport, să intre în diferite competiţii, să înveţe ce înseamnă să câştigi, să înveţe faptul că nu este o tragedie dacă pierzi. Dar e foarte important ca şi la şcoală să petreacă mai mult timp făcând sport, pentru că trăim într-o eră în care televizoarele şi tot ce înseamnă telefoane mobile încearcă să ia din timpul valoros al copiilor”, a spus primarul Antal Árpád în conferinţa de lansare a programului.

În timpul campionatului, fiecare liceu va avea propriul său ambasador / mentor sportiv, care va susține și reprezenta elevii școlii în campionat. Ambasadorii se vor întâlni cu elevii, vor participa la evenimentele de deschidere și închidere, la festivitatea de premiere și chiar la probele sportive: în 2020, ambasadorii își vor testa abilitățile pentru a câștiga puncte pentru școala lor.

De asemenea, directorul general al clubului Sepsi OSK, fostul fotbalist Hadnagy Attila, va fi mentorul şi coordonatorul tuturor ambasadorilor sportivi.

„Eu ca fost sportiv profesionist ştiu ce înseamnă să faci sportul de performanţă, să gândeşti ca un sportiv, să mănânci şi să trăieşti zi de zi cu sportul. Eu cred că e un demers  foarte bun acest campionat, copiii au nevoie să se gândească mai mult cum să trăiască sănătos, să facă mişcare, să iasă din faţa televizoarelor şi a telefoanelor. Au nevoie să se dueleze între ei, să înveţe ce poţi să obţii de la viaţă dacă vrei ceva cu adevărat, iar aici au posibilitatea să arate aceste lucruri şi să se descopere pe ei înşişi”, a spus Hadnagy Attila, prezent la conferinţa de lansare.

Astfel, lista ambasadorilor sportivi îi cuprinde pe:

Adina Popescu (lupte libere, Sepsi-SIC) la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”

Kovács Renáta (baschet, Sepsi-SIC) la Colegiul Naţional „Székely Mikó”.

Szabó Norbert (ciclism, Sepsi-SIC) la Colegiul Reformat

Fejér Béla (fotbal, Sepsi OSK) la Liceul Economic „Berde Áron”

Demeter Nóra (baschet, Sepsi-SIC) la Liceul de Arte „Plugor Sándor”

Niczuly Roland (fotbal, Sepsi OSK) la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

Incze Kriszta (lupte libere, Sepsi-SIC) la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen”

Daniel Attila (duatlon, triatlon) la Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar”

Evenimentul de deschidere a campionatului va avea loc la începutul lunii noiembrie, iar în timpul întâlnirilor, școlile vor primi de la ambasadori un steag special personalizat, care va fi folosit în timpul campionatului și al concursurilor sportive.

Ca premiu, cea mai atletică școală va fi îmbogățită cu un parc de forţă, în timp ce cea mai atletică clasă va putea participa la o tabără. Scopul competiţiei este de a le oferi elevilor o experiență reală în comunitate și de a încuraja cât mai mulți tineri să practice sport la Sfântu Gheorghe.

Foto: Kristo-Gothard Hunor

 Afişare pagină: 6529Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină