Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 APRILIE 2010

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro


Nr. 18.227/20.04.2010

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 aprilie 2010, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:1. – RAPORT anual al primarului privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2009.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reducerii capitalului social al S.C. Urban - Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de mandat al reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţiei Comunitară de Evidenţa Persoanelor şi Compartimentului Păşuni, Păduri.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi Direcţia de Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Creşei de copii din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 11, ap. II, în favoarea Asociaţiei Breasla Barabás Miklós, în scopul utilizării acestuia ca birou şi sală de conferinţă.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei programelor şi proiectelor culturale minimale, listei obiectivelor prevăzute în Proiectul de management, precum şi a criteriilor de performanţă aferente anului 2010 al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2009 respectiv, evaluării finale, pe durata Contractului de management al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea păşunatului în sezonul vegetativ 2010.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Centru Comercial” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea unor terenuri situate pe str. Csutak Vilmos nr. 5.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru modificarea Planului Urbanistic Zonal „Simeria Vest”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru modificarea Planului Urbanistic Zonal „Coşeni Nord – DN 12”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru modificarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială Chilieni”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului situat pe str. Vasile Goldiş fn, în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 262/2009
privind aplicarea la Programul Operaţional Sectorial, Creşterea competitivităţii economice, Axa prioritară IV., domeniul major de intervenţii IV.2.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 316/2009 privind finanţarea din bugetul local a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.
Prezintă: Ivan Niculae - Gheorghe, consilier local.

28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai, 2010.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

29. – DIVERSE


PRIMAR
Antal Árpád - András

<< înapoiAfişare pagină: 2030    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină