Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 19 APRILIE 2010

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel.:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax.: 0267-351781
Judeţul Covasna                                E-Mail: primar@sepsi.ro

NR. 17.259/14.04.2010.


INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 19 APRILIE 2010, orele 12,30, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului onorific "PRO URBE" unor persoane din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 81/2010 privind schimbarea coordonatorului proiectului ”Dezvoltarea integrată a comunităţii Rome din zona Őrkő” în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor necesare pentru luarea în evidenţă şi analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite din fondul A.N.L.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de comodat între Direcţia Generală de Servicii Centrale din Budapesta şi Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului şi al unităţilor subordonate, precum şi a Statului de funcţii pentru personalul contractual din cadrul unităţilor subordonate al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea coordonatorul proiectului “Dezvoltare Integrată a comunităţii rome în zona Őrkő”, in cadrul Programului de Intervenţii Prioritare.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2009 a Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei programelor şi proiectelor culturale minimale, listei obiectivelor prevăzute în Proiectul de management, precum şi a criteriilor de performanţă aferente anului 2010 a Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei programelor şi proiectelor culturale minimale, listei obiectivelor prevăzute în Proiectul de management, precum şi a criteriilor de performanţă aferente anului 2010 al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Studiu de fezabilitate parcări în oraşul Sfântu Gheorghe.”
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Sfântu Gheorghe.”
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie „Modernizare strada Arcuşului Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie „Modernizare strada Borvíz Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie „Modernizare strada Armata Română Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

16. – DIVERSE


PRIMAR
Antal Árpád - András
  
<< înapoiAfişare pagină: 1896    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină