Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 MARTIE 2010

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro


Nr. 13.039/19.03.2010

INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 25 martie 2010, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – RAPORT anual al primarului privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2009.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Multi - Trans S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea contractului de concesiune prin licitaţie publică deschisă în scopul prestării – prin gestiune delegată – al serviciului public de producere şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, cu infrastructura tehnico – edilitară aferentă.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate, respectiv reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumire pentru staţiile de urcare-coborâre şi pentru străzile situate în „Zona cu livezi” din Municipiul Sfântu Gheorghe
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea „Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc” şi a „Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat pe str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere zonă de locuinţe, str. Jókai Mór, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.”
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Fabricii în favoarea Parohiei Romano-Catolice V. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat pe str. Ozunului fn.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate “Restaurarea şi consolidarea Palatului Beör, str. Martinovics Ignác nr. 2, Sfântu Gheorghe”
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Amenajare pistă ciclişti pe digul existent, tronson str. Lunca Oltului – Satul Coşeni.”
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Amenajare trotuare la str. Vasile Goldiş, Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare trotuare str. Gróf Mikó Imre, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Amenajare trotuare str. Lunca Oltului, Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Amenajare trotuare la Piaţa Libertăţii, tronson str. Gróf Mikó Imre – str. Kriza János”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare str. Izvorului – 375 m, inclusiv canalizare pluvială”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Câmpului, str. Ferencváros”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi, Fermei – 775 m, Cişmelei – 200 m inclusiv canalizare pluvială”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi, Toammnei – 250 m, Gyertyánffy Ferenc – 225 m, Verii – 130 m inclusiv canalizare pluvială, str. Ceferiştilor – 510 m inclusiv canalizare menajeră şi pluvială”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate “Modernizare str. Ghioceilor, Bartók Béla, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi, Municipiul Sfântu Gheorghe, Lot 3”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare str. Lalelei – 335 m, inclusiv canalizarea pluvială”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare str. Muncitorilor – 345 m inclusiv canalizarea pluvială”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Complex Sportiv Multifuncţional Stadion Mic”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate “ Sală multifuncţională de sport cu 3000 de locuri, Sfântu Gheorghe.”
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate “Amenajare parcări Sfântu Gheorghe.”
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate “ Reabilitare iluminat public Municipiul Sfântu Gheorghe.”
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

32. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea coordonatorul proiectului “Dezvoltare Integrată a comunităţii rome în zona Őrkő”, in cadrul Programului de Intervenţii Prioritare.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

33. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie.
Prezintă : Bálint Iosif, preşedinte de şedinţă.

34. – DIVERSE


PRIMAR
Antal Árpád - András

<< înapoiAfişare pagină: 1985    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină