Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 MARTIE 2010

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel.:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax.: 0267-351781
   Judeţul Covasna                                E-Mail: primar@sepsi.ro


NR. 11.745/12.03.2010.

INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 16 MARTIE 2010, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Teatrului “Tamási Áron” pe anul 2010.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Teatrului “Andrei Mureşanu” pe anul 2010.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” pe anul 2010.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Direcţiei Poliţia Comunitară pe anul 2010.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Căminului “Zathureczky Berta” pe anul 2010.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2010.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune” pe anul 2010.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Asociaţiei „Míves” pe anul 2010,
subvenţionat din bugetul local.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2010.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2010.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reprezentarea în justiţie a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe pe anul 2009.
Prezintă : Sztakics Éva-Judit viceprimar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului „Centru Multifuncţional Néri Szent Fülöp” din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului „Promovarea valorilor specifice cu potenţial turistic al Municipiului Sfântu Gheorghe şi zone turistice de agrement Şugaş-Băi” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru Proiectul „Centru Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Centru” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului „Centru Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost” din municipiul Sfântu Gheorghe şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Centru”, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

22. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Centru de dezvoltare comenzi numerice şi electronică industrială” din Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea mai multor contracte de achiziţii cu complexitate redusă.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar

25. DIVERSE

    PRIMAR
       Antal Árpád - András
     
<< înapoiAfişare pagină: 2030    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină