Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 FEBRUARIE 2010

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro

Nr. 7.106/16.02.2010


INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2010, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării fondului de rulment.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.
   
2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 560/2007 privind spaţiul cu destinaţie de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 212/2007 pentru terenul în suprafaţă de 15 mp, situat în perimetrul construibil al zonei de agrement Şugaş – Băi, zona centrală a acestuia, în vecinătatea staţiei de autobuz.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Câmpul Frumos II” DN 13 E Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartamentarea imobilului situat pe str. Vasile Goldiş nr.3.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezmembrarea unui teren situat pe str. Voican.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Centru Multifuncţional Néri Szent Fülöp” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumire pentru staţiile de urcare-coborâre şi pentru străzile situate în „Zona cu livezi” din Municipiul Sfântu Gheorghe
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însărcinarea Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism cu verificarea situaţiei garajelor executate fără autorizaţie de construire pe domeniul public/privat al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Bálint Iosif, consilier.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reprezentarea în justiţie a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 169/2005 privind înfiinţarea Comisiei de ordine publică.
Prezintă : Ivan Niculae Gheorghe, consilier.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie.
Prezintă : Takó Imre, preşedinte de şedinţă.

15. – DIVERSE


    PRIMAR
       Antal Árpád - András
    << înapoiAfişare pagină: 2056    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină