Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 IANUARIE 2010

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro


Nr. 2.378/18.01.2010


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2010, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C. T. Nicolau”, Centrul de Transfuzie Sanguină Covasna, respectiv, iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C. T. Nicolau”, Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de lucru privind stabilirea procedurilor de realizare a evaluării de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal „Zonă Rezidenţială şi Servicii Nord” DN 12 Sfântu Gheorghe
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei pentru personalul din cadrul aparatul de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi din cadrul Poliţiei Comunitare şi al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, începând cu 01 decembrie 2009.
Prezintă : Antal Árpád - András primar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” a unui imobil, proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. 1 Mai nr. 4 ap. 1.
Prezintă : Antal Árpád - András primar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe a unui imobil, proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe Al. Căminului fn.
Prezintă : Sztakics Éva – Judit.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 4.380/1998, încheiat cu S.C. TEGA S.A.
Prezintă: Antal Árpád - András primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adiţional la contractul de asociere nr. 3/2009 încheiat cu Asociaţia pentru Animale „NEZ PERCE”.
Prezintă: Antal Árpád - András primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asumarea protocolului încheiat între S.C. RADEF şi Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, prin primar.
Prezintă : Antal Árpád - András primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Adăpostului Temporar pentru Femei şi Copii aflaţi în situaţie de risc social.
Prezintă : Antal Árpád - András primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public de interes local „Direcţia de Asistenţă Comunitară”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád - András primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru proiectul „Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic” din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii „Prelungirea străzilor Nicolae Iorga până la strada Bánki Dónát în Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád - András primar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în zona str. Victor Babeş.
Prezintă : Antal Árpád - András primar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea unor terenuri situate pe str. Erege nr. 19.
Prezintă : Antal Árpád - András primar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “MAGAZIN KAUFLAND”din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád - András primar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumire pentru staţiile de autobuz, Casa de Cultură Municipală şi pentru străzile situate în „Zona cu Livezi” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád - András primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea însemnelor specifice Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád - András primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

20. – DIVERSE
         PRIMAR
       Antal Árpád - András
<< înapoiAfişare pagină: 1461    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină