Marţi, 2. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 23 DECEMBRIE 2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel.:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax.: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro

NR. 51.690/16.12.2009

INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 23 DECEMBRIE 2009, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
   
2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acordarea burselor de excelenţă în cadrul programului „Bursele Sfântu Gheorghe”, pe anul 2009.
Prezintă: Guruianu Mădălin-Doru, consilier local.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Constructorilor nr. 2, către S.C. BON SWEET BON S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. EC 1362/2004 încheiat cu Asociaţia „RARA AVIS” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
   
6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind finanţarea din bugetul local a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2010
Prezintă: Klárik Attila, consilier local.

 PENTRU  PRIMAR
                VICEPRIMAR
                Sztakics Éva-Judit
        

<< înapoiAfişare pagină: 1917    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină